Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfigurace datového rozšíření: ExtComm

Popis:
Konfigurace datového rozšíření ExtComm - Rozšíření o napojení na objekt PmCommData
Konfigurační položky:
Identifikátor datového rozšířeníSystémový text (bez mezer a diakritiky). Slouží pro jednoznačnou identifikaci datového rozšíření v dané datové položce (např. pro vlastnost Extension).

Přednastavená hodnota je "comm".

Cílový objekt (PmCommData)Cesta k cílovému objektu příslušného typu, do kterého se má datová proměnná registrovat. Objekt lze vybrat také pomocí tlačítka vpravo.Tímto výběrem se určí typ komunikace, rychlost obnovování a další parametry definované v objektu PmCommData.

Pro zadání lze použít Makro výraz, výsledkem musí být NELOKALIZOVANÁ cesta k PROMOTIC objektu (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

ItemIDTextová adresa/identifikátor proměnné pro daný typ komunikace. Adresu lze zadat buď ručně nebo ji lze vybrat z výběrového okna, které lze otevřít tlačítkem vpravo od zadavatele.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ItemId.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Přepočet hodnotyPokud je zatrženo, pak se bude přijatá i vyslaná hodnota přepočítávat podle vztahu PmValue = k/d * CommValue + q, kde PmValue je hodnota v systému PROMOTIC, CommValue je hodnota z komunikace, k,d,q jsou přepočítávací konstanty zadané v konfigurátoru.

Přepočet se aplikuje i při zasílání hodnoty. Provede se pak inverzní přepočet podle vztahu CommValue = d/k * (PmValue - q).

Upozornění: Při zasílání hodnoty s přepočtem logicky může dojít ke ztrátě přesnosti a tak zasílaná hodnota PmValue nemusí odpovídat následně přijaté hodnotě PmValue. Například při přepočtu PmValue = 1000 * CommValue a pokud CommValue je hodnota na 1B (Rozsah 0-255) pak při zaslání hodnoty PmValue=2008 se zašle hodnota CommValue=2. Pokud se pak následně přijme hodnota CommValue=2, pak bude PmValue=2000.

Poznámka:
Toto konfigurační okno lze otevřít z konfigurátoru Datová rozšíření proměnné objektu PmData.
 
Toto datové rozšíření se samo zaregistruje po spuštění aplikace do objektu PmCommData. V záložce PmCommData > Data se proto požadovaná položka nemusí (a neměla by) zadávat! Pokud všechny položky pro objekt PmCommData budou typu "Datové rozšíření", pak záložka PmCommData > Data může zůstat zcela prázdná.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice