Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Logon - metoda objektu Pm

Popis:
Přihlášení lokálního uživatele bez zadávacího okna.
Syntaxe:
Logon(sName As String, sPassword As String) As Long
Volání:
Pm.Logon sName, sPassword
Parametry:
sName(String) Přihlašovací jméno (jméno, nikoliv identifikátor) lokálního uživatele
sPassword(String) Přihlašovací heslo lokálního uživatele
Vrácená hodnota:
0 - Přihlášení provedeno.
1 - Uživatel není zaregistrován, přihlášení se neprovedlo.
2 - Chybné heslo, přihlášení se neprovedlo.
-1 - Chybějící parametry, přihlášení se neprovedlo.
Poznámka:
Přihlášení metodou Logon sice vynechá přihlašovací okno lokálního uživatele, ale pak probíhá normální přihlašovací proces shodný s přihlášením přes přihlašovací okno. Tzn. že zadané informace budou porovnány se seznamem uživatelů a pak následuje vyvolání události PmRoot.onUserLogonBegin s přednastavenými parametry. Teprve poté se určí, zda se proces přihlášení lokálního uživatele podařil.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web Obrazy. Na WEBu však přihlášení uživatele nelze provést bez potvrzení uživatele a proto tato metoda provede to samé co metoda WndLogon - otevře okno pro přihlášení nového uživatele (parametry sName a sPassword se neberou v úvahu).

Aby metoda ve WEB obraze fungovala správně je nutné aby obraz (objekt PmPanel), ve kterém je metoda volána, měl vždy nastaveno oprávnění WebRead tak, aby uživatel byl přinucen se ve WEB prohlížeči přihlásit.

Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- Logon
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice