Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LoggedUser - vlastnost objektu Pm

Popis:
Vlastnost vrací objekt User, reprezentující přihlášeného uživatele.
Syntaxe:
LoggedUser As Object
Volání:
Pm.LoggedUser
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. V lokální aplikaci vlastnost vrací právě přihlášeného lokálního uživatele (pokud není žádný uživatel lokálně přihlášený, vrací se náhradní uživatel, představující nepřihlášeného uživatele).
 
Tato vlastnost není funkční pro Web Obrazy. Pro Web obraz lze místo této vlastnosti použít:
- volat uživatelskou metodu objektu PmPanel (viz záložka Metody). Informace o uživateli nejsou dostupně přímo u klienta ve Web obraze. Volání této metody způsobí komunikaci se serverem, na serveru se metoda vyvolá, pomocí parametru pContext.User zjistí a vrátí požadovanou informaci. Volaní uživatelské metody tedy nakonec po komunikaci se serverem požadovanou informaci vrátí.
Příklad:
Zjištění, zda je lokálně přihlášený uživatel
If Pm.IsValid(Pm.LoggedUser.Id) Then
  ...
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- LoggedUser
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice