Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileTextRead - metoda objektu Pm

Popis:
Načtení obsahu z textového souboru do typu String nebo Array (pole) stringů.
Syntaxe:
FileTextRead(sFile As String, nType As Long) As Variant
Volání:
val = Pm.FileTextRead(sFile, nType)
Parametry:
sFile(String) název souboru (s cestou). Pokud není zadána celá cesta, doplní se relativně vzhledem k souborové složce aplikace.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

nType(Long) Hodnota parametru
0 - Vrací String odpovídající obsahu celého souboru
1 - Vrací 1-rozměrné pole (Array) hodnot typu String, kde každá položka tohoto pole obsahuje jeden řádek souboru.
2 - Vrací String odpovídající prvnímu řádku souboru.
3 - Vrací String odpovídající poslednímu řádku souboru.

Upozornění: Pokud je v textovém souboru na konci znak nového řádku, pak tato volba vrátí prázdný String odpovídající tomuto poslednímu prázdnému řádku.

Vrácená hodnota:
Pokud operace selhala, vrací metoda hodnotu Null (lze testovat metodou Pm.IsValid).
Poznámka:
Tato metoda není funkční pro Web Obrazy.
Příklad:
Dim data
data = Pm.FileTextRead("#data:file.txt", 1)
If Pm.IsValid(data) Then
  Pm.Debug data(0)
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileTextRead
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice