Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileTextWrite - metoda objektu Pm

Popis:
Uložení proměnné (nebo pole proměnných) do textového souboru.
Syntaxe:
FileTextWrite(sFile As String, vValue As Variant, [sOptions As String]) As Boolean
Volání:
b = Pm.FileTextWrite(sFile, vValue, sOptions)
Parametry:
sFile(String) Název souboru (s cestou). Pokud soubor neexistuje, bude vytvořen. Pokud není zadána celá cesta, doplní se relativně vzhledem k souborové složce aplikace.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

vValue(Variant) Zapisovaná proměnná. Může být jednoduchého typu převoditelného do typu String nebo 1-rozměrné pole (Array) těchto proměnných.
V případě typu String se obsah textu zapíše a za něj se přidá znak 'nový řádek' (viz konstanta vbCrLf).
V případě Array (pole) se každá položka pole zapíše na nový řádek ale za poslední položku není přidán znak 'nový řádek'.
sOptions[nepovinné] (String) Určení jak uložit.    Například "mode:add;charset:utf-8;".
mode:xxx; (nepovinné) - Volba určuje chování při zápisu do existujícího souboru.
mode:new; (přednastaveno) - Neexistuje-li soubor, je založen nový. Existuje-li soubor, jeho stávající obsah je smazán a přepsán novým.
mode:add; - Neexistuje-li soubor, je založen nový. Existuje-li soubor, obsah zapisované proměnné je přidán na jeho konec.
charset:xxx; (nepovinné) - Volba určuje znakovou sadu. Viz: Popis Unicode kódování znaků.
charset:ansi; (přednastaveno) - Textový obsah bude uložen v ANSI kódové stránce, která je právě aktivní v OS Windows (např. windows-1250).
charset:utf-8; - Textový obsah bude uložen v Unicode UTF-8 kódování (nezávislý na aktivní kódové stránce OS Windows).
charset:utf-16; - Textový obsah bude uložen v Unicode UTF-16 kódování (nezávislý na aktivní kódové stránce OS Windows).
Vrácená hodnota:
true - operace proběhla úspěšně
false - operace NEproběhla úspěšně
Poznámka:
Tato metoda není funkční pro Web Obrazy.
Příklad1:
Dim data
data = Array("Hallo", 1.23, "bye-bye")
Pm.FileTextWrite "#data:File.txt", data, false
Příklad2:
Metodu FileTextWrite lze použit pro vytvoření souboru ve formátu CSV. V tomto příkladě bude vytvořen jednoduchý soubor file.csv. Soubor bude mít 2 řádky a v každém řádku bude 5 hodnot oddělených středníkem. K formátování řádku je použita metoda StringFormat. Takto vytvořený soubor lze pak číst metodou Pm.FileCsvRead.
Dim aData, sRow
' Vytvoření souboru s 1 řádkem:
aData = Array(12.2, 14, "row1", 1, 0)
sRow = Pm.StringFormat("%3.2f;%d;%s;%d;%d;", aData)
Pm.FileTextWrite "#data:File.csv", sRow
' Přidání 2. řádku:
aData = Array(14.8, 21, "row2", 0, 1)
sRow = Pm.StringFormat("%3.2f;%d;%s;%d;%d;", aData)
Pm.FileTextWrite "#data:File.csv", sRow, "mode:add;"
Příklad3:
Tuto metodu lze použít k tisku jednoho řádku textu na tiskárnu (viz Jak tisknout v systému PROMOTIC). Metoda je funkční pouze na tiskárnách podporujících textový režim a paralelní LPTn port (některé síťové tiskárny).

Metoda je synchronní a vrací výsledek úspěšnosti přenosu. Její vykonání může být zdlouhavé a brzdit aplikaci, proto je vhodné ji použít v objektu PmSequencer.

Odsazení nového řádku (vbCrLf) není u jednořádkového tisku nutné. Pomocí něj lze ale vytisknout více řádku najednou ("Text row1" & vbCrLf & "Text row2").

Pm.FileTextWrite "lpt1:", "Text row" & vbCrLf, true
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileTextWrite
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice