Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LOG10E - vlastnost objektu Pm

Popis:
Dekadický logaritmus e.
Syntaxe:
LOG10E As Double
Volání:
n = Pm.LOG10E
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Tato vlastnost je funkční i pro Web Obrazy. Vlastnost je funkční i v Makro výraz $.expr.
Příklad:
Dim nVal
nVal = Pm.LOG10E ' Vrací 0.434
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- LOG10E
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice