Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PointsSize - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Velikost značky datového bodu trendu (v pixelech).
Syntaxe:
PointsSize As Long
Volání:
oGraph.PointsSize = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru Velikost tohoto objektu. Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu TrendsView.GraphInit.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice