Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Type - vlastnost objektu tvGraph

Popis:

Text určující způsob zobrazení průběhu vykreslovaného trendu. Viz způsob vykreslování průběhu trendu tvTrend.

Pokud objekt tvGraph vykresluje i nejnovější, respektive nejstarší datový bod ze všech bodů načtených v objektu tvPoints, pak vlastnosti tvTrend.DrawAfterPointsType a tvTrend.DrawBeforePointsType určují zda, objekt tvGraph má vykreslovat i predikci do budoucna, respektive do minula (predikce je možná jen u typů "Stairs", "StairsHoriz" a "Const(x)" a rozumí se jí vykreslení vodorovné čáry do budoucna, respektive do minulosti).

Syntaxe:
Type As String
Volání:
oGraph.Type = s
Hodnoty:
"Linear" (přednastaveno) - spojitý, datové body objektu tvPoints jsou spojený jednoduchou čarou
"Stairs" - schodovitý, datové body objektu tvPoints jsou spojeny vodorovnou a svislou lomenou čarou
"StairsHoriz" - schodovitý, od minulé hodnoty se liší tím, že nejsou vykresleny svislé čáry
"Bar" - jednoduchý sloupec sloupec
"3DBar" - třírozměrný sloupec
"Const(x)" - konstantní funkce. x je reálná hodnota, ve které bude vykreslena vodorovná čára nezávisle na tom, zda objekt tvPoints má načteny nějaké datové body nebo nemá.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru Typ grafu tohoto objektu. Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu TrendsView.GraphInit.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice