Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FillColor2 - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Barva výplně grafu. Tato barva je použita pro vyplňování, jen pokud je nastavena vlastnost FillType na typ výplně (např. 11,12), jenž používá více barev pro vyplňování plochy grafu.
Syntaxe:
FillColor2 As String
Volání:
oGraph.FillColor2 = "#00ff00" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oGraph.FillColor2 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru Barva2 tohoto objektu. Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu TrendsView.GraphInit.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice