Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FillType - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Typ výplně plochy grafu průběhu trendu
Syntaxe:
FillType As Long
Volání:
oGraph.FillType = n
Hodnoty:
0 - žádné vyplňování
1 - výplnění oblasti menších hodnot (pod grafem)
2 - výplnění oblasti větších hodnot (nad grafem)
3 - úplné výplnění oblasti grafu
10 - výplnění oblasti do hodnoty limity barvou FillColor.
11 - výplnění oblasti do hodnoty limity barvou FillColor. Oblast menších hodnot je vyplněna barvou FillColor2.
12 - výplnění oblasti do hodnoty limity barvou FillColor. Oblast větších hodnot je vyplněna barvou FillColor2.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru Typ tohoto objektu. Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu TrendsView.GraphInit.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice