Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Oprávnění - záložka objektu PmRoot

Popis:
V této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Seznam oprávnění objektu:
AppStopPovolení zastavení aplikace. Tzn. určení uživatelů, kteří mohou zastavit tuto aplikaci. Aplikaci lze zastavit pomocí metody Pm.AppQuit nebo Pm.AppStop. Nemá smysl pro síťové uživatele.
EditUsersPovolení editace uživatelů ve spuštěné aplikaci. Tzn. určení uživatelů, kteří mohou editovat jiné uživatele. Uživatele lze editovat pomocí metody Pm.WndEditUsers. Nemá smysl pro síťové uživatele.
InfoEditPovolení editace vlastností a volání metod v INFO systému. Nemá smysl pro síťové uživatele.
 
Do editace/volání se dostanete následujícím postupem: V runtime vyvolejte okno INFO systému, ve stromu vyberte položku PmRoot (pokud je tato položka povolena, viz oprávnění InfoShowApp) a v ní vyberte objekt, v němž chcete editovat vlastnost nebo volat metodu/událost. Ve vybraném objektu v příslušné záložce označte vlastnost, kterou chcete editovat (nebo vyberte metodu/událost kterou chcete volat) a klikněte pravým tlačítkem myši. V lokálním menu zvolte položku Edit (nebo Call nebo podobnou) pro provedení požadované akce.
 
Lze editovat vlastnosti:
- hodnoty proměnných v objektu PmData, PmDataTable a PmCommMsg.
- vlastnost UpdateEnabled a UpdateRate v objektu PmCommData.
 
Lze volat metody a události v objektech:
- PmCommMsg: Lze volat metodu Run nebo emulovat vyvolání události onEndOfTransfer.
- PmCommData: Lze volat metodu Refresh nebo emulovat vyvolání události onDataReceive.
- PmOpcClientData: Lze emulovat vyvolání události onDataReceive.
- PmPanel: Lze otevřít/zavřít okno nebo volat metody v záložce Metody.
- PmFolder: Lze volat metody v záložce Metody.
InfoShowPovolení zobrazení prohlížeče INFO systému. Tzn. určení uživatelů, kteří mohou zobrazit prohlížeč INFO systému. Nemá smysl pro síťové uživatele.
InfoShowAppPovolení zobrazení úplného stromu objektů aplikace v INFO systému. Jedná se o zobrazení INFO položky (na první úrovni stromu), která má název PmRoot.
WebMethodsPovolení vyvolání metod z WEBu. Tzn. určení uživatelů (klientů), kteří mohou využívat volání globálních funkcí pomocí Pm.Methods. Globální metody jsou definovány v záložce Metody objektu PmRoot, a lze je volat i ve WEB obrazech. Má smysl jen pro síťové uživatele.

Podobné oprávnění je PmPanel > Oprávnění > WebMethods, které slouží pro povolení volání metod obrazu.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice