Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmDateObject (PmDateObject)

Popis:
Pomocný objekt pro práci s datumem a časem, zejména v JavaScript obrazech. PROMOTIC interně pracuje s datumem a časem v podobě PmDate - datum a čas v číselné interní PROMOTIC podobě (reálné číslo). Tento PmDate formát používá i většina skriptovacích metod PROMOTIC objektů. Pokud je potřeba provést nad datumem a časem složitější operaci nebo převést na zobrazitelný řetězec v požadovaném formátě, potom je výhodné z datumu a času v podobě PmDate hodnoty vytvořit pomocný PmDateObject objekt.
 
Vytvoření objektu nebo
Vlastnosti a metody:
Format Získání řetězce z datumu
GetValue Vrací hodnotu R8 (VBScript hodnota) objektu PmDateObject.
SetValue Nastavi objekt PmDateObject jako výsledek konverze datové hodnoty jazyka VBScript
SetDateTime Nastavi objekt PmDateObject na zadaný rok, měsíc, den, ...
GetYear Vrací celé číslo reprezentující rok
GetMonth Vrací celé číslo (1-12) reprezentující měsíc
GetWeekday Vrací celé číslo (0-6) reprezentující den v týdnu
GetDay Vrací celé číslo (1-31) reprezentující den v měsíci
GetHour Vrací celé číslo (0-23) reprezentující hodinu ve dni
GetMinute Vrací celé číslo (0-59) reprezentující minutu v hodině
GetSecond Vrací celé číslo (0-59) reprezentující sekundu v minutě
GetMillisecond Vrací celé číslo (0-999) reprezentující milisekundu v sekundě
SetYear Nastavi objekt PmDateObject na zadaný rok, měsíc, den, ...
SetMonth Nastavi objekt PmDateObject na zadaný měsíc, den, ...
SetDay Nastavi objekt PmDateObject na zadaný den.
SetHour Nastavi objekt PmDateObject na zadanou hodinu, minutu, sekundu a milisekundu
SetMinute Nastavi objekt PmDateObject na zadanou minutu, sekundu a milisekundu
SetSecond Nastavi objekt PmDateObject na zadanou sekundu a milisekundu
SetMillisecond Nastavi objekt PmDateObject na zadanou milisekundu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice