Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Instance - záložka prvku PmiInstance

Popis:
Vlastnosti instance.
Konfigurační položky:
Název objektuNázev (identifikátor) grafického prvku. Slouží pro získání reference na tento prvek pomocí metody PmiItem.Items.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Name.

Je to systémový název a nesmí obsahovat prázdný řetězec, diakritiku, mezery a jako první znak nesmí být čislo.

X Pozice levého horního rohu grafického prvku v obraze vzhledem k ose X. 0 je levý horní roh obrazu. V případě, že editovaným grafickým prvkem je prvek vložený do jiného grafického prvku, 0 je levý horní roh nadřazeného grafického prvku.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti X a IniX.

Y Pozice levého horního rohu grafického prvku v obraze vzhledem k ose Y. 0 je levý horní roh obrazu. V případě, že editovaným grafickým prvkem je prvek vložený do jiného grafického prvku, 0 je levý horní roh nadřazeného grafického prvku.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Y a IniY.

Parametry prvkuSeznam a konfigurace uživatelem definovaných parametrů prvku.

Je to text ve formátu PmNamedValues.

Název prototypuNázev prototypu se kterým je daná instance spojena. Pokud prototyp s tímto názvem v obraze ještě není (tzn. když žádná jiná instance takový prototyp nemá) pak se prázdný prototyp s tímto názvem založí. Je to systémový název a nesmí obsahovat prázdný řetězec, diakritiku, mezery a jako první znak nesmí být čislo.
Editace prototypu Tlačítko, které otevře konfigurační okno pro editaci prototypu. Editací prototypu se mění najednou všechny instance, které jsou spojeny s tímto prototypem.
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice