Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikace s mikrokontrolerem Arduino

Arduino je otevřená platforma založená na mikrokontrolerech ATMega od firmy Atmel. Viz www.arduino.cc.
 
Mikrokontroler Arduino má mnoho možností komunikace s počítačem nebo s jinými mikrokontrolery.
 

Protokol Modbus

Pro komunikaci aplikace PROMOTIC s mikrokontrolerem Arduino se jeví jako nejvhodnější použít protokol Modbus.

Jako komunikační rozhraní lze použít (podle možností mikrokontroleru) sériovou linku (Modbus RTU) nebo Ethernet (Modbus TCP).

 
Postup pro Arduino:

- Ze stránek "code.google.com/p/arduino-modbus-slave/" stáhnout knihovnu "arduino-modbus-slave". V této knihovně je i příklad, který pomůže při používání této knihovny.
- Nainstalovat vývojový software pro Arduino ze stránek "www.arduino.cc".
- Spustit software.
- Nastavit komunikační port pro komunikaci s PC (v menu "Nástroje / Port").
- Přidat stáhnutou knihovnu (v menu "Projekt / Include Library / Add .ZIP Library").
- Podle příkladu v knihovně vytvořit projekt pro Arduino.

 
Postup pro PROMOTIC:

Pro tuto komunikaci lze v systému PROMOTIC použít: PmModbusMr - Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Master.

Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice