Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Web Server - záložka objektu PmReport

Popis:
Napojení (zpřístupnění) objektu do WEB serveru
Konfigurační položky:
Povolit jako WEB komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta WEB serveru
PmWeb objektCesta ve stromu objektů k objektu PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Identifikátor WEB komponentyUrčuje jedinečný identifikátor této WEB komponenty. Plná URL adresa k této komponentě pak je například:

"http://NázevPočítače:Port/Identifikátor"

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Zobrazovat v HTML seznamu komponentPokud zatrženo, bude tato komponenta viditelná v zobrazovaném seznamu komponent. Za zobrazování tohoto seznamu je odpovědný WEB objekt, do kterého je tato komponenta registrována (WEB objekt PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang).

Pokud není zatrženo, nebude komponenta viditelná v seznamu. Bude ale dostupná svou WEB adresou. Je to vhodné pro systémové komponenty (např. nabízená data jiným aplikacím) které nemají být vybírány z WEB prohlížečů.

Při prohlížení seznamu komponent ve WEB prohlížeči lze tuto volbu potlačit pokud stisknete klávesu Shift a zároveň kliknete na nadpis tohoto seznamu. Tehdy se seznam otevře znovu a zobrazí všechny (tzn. i systémové) komponenty.

Poznámka:
Pomocí této záložky lze zaregistrovat objekt jako komponentu do WEB serveru (tzn. do objektu PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang).

Klient, který chce stránky této komponenty prohlížet, musí mít oprávnění WebRead. Z hlediska licence je klient požadující data z této WEB komponenty typu "PmWebClient".

 
Pokud je objekt zaregistrován, pak v intranetu nabízí WEB stránky na této URL adrese:
http://NázevPočítače:Port/IdKomponenty/Stránka

Kde:

NázevPočítače - je síťový název počítače, na kterém běží tato PROMOTIC aplikace.
Port - port nastavený v objektu PmWeb (pokud je port roven číslu 80, pak se nemusí uvádět)
IdKomponenty - pokud je komponenta přímo zaregistrovaná do objektu PmWeb, pak je zde text uvedený v konfigurátoru "Identifikátor WEB komponenty" v této záložce. Pokud je komponenta zaregistrovaná do objektu PmWebFolder nebo PmWebLang pak je zde ještě předtím identifikátor tohoto objektu, tedy například "IdFolder/IdKomponenty", atd.
Stránka - název stránky, kterou objekt nabízí. Pokud není stránka zadána, pak se zobrazí přednastavená stránka.
 
Seznam nabízených stránek:
report.htm - Stránka obsahující sestavu. Je to přednastavená (default) stránka pro tento objekt.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice