Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Oprávnění - záložka objektu PmAlarmEvent

Popis:
V této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Seznam oprávnění objektu:
WebReadPovolení čtení z WEBu. Tzn. určení uživatelů (klientů), kteří mohou číst data (v podobě XML nebo HTML) z tohoto objektu. Má smysl jen pokud je vyplněna záložka Web Server. Má smysl jen pro síťové uživatele.
AcknowledgePovolení kvitace alarmů. Tzn. určení uživatelů, kteří mohou kvitovat alarmní položky v tomto objektu.

V případě kvitace z lokální prohlížečky alarmů se testuje právě přihlášený lokální uživatel.

V případě kvitace ze vzdálené prohlížečky alarmů (Internet Explorer nebo vzdálená PROMOTIC aplikace) se testuje síťový uživatel.

Pokud je objekt PmAlarmEvent nastaven na Vzdálené napojení přes WEB, pak kvitace z jeho lokální prohlížečky bude podrobena dvěma testům - lokálnímu testu (jako test lokálního uživatele) a testu na serveru (jako test síťového uživatele).

SaveCfgStatePovolení uložit konfiguraci prohlížeče stavu. Tzn. určení uživatelů, kteří mohou uložit konfiguraci prohlížeče stavu. V případě, že uživatel nemá toto oprávnění, operace selže s chybovým hlášením.
SaveCfgHistoryPovolení uložit konfiguraci prohlížeče historie. Tzn. určení uživatelů, kteří mohou uložit konfiguraci prohlížeče historie. V případě, že uživatel nemá toto oprávnění, operace selže s chybovým hlášením.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice