Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Frame - záložka prvku PmiWFrame

Popis:
Vlastnosti prvku PmiWFrame.
Konfigurační položky:
ProhlížečkaCesta ve stromu objektů k prohlížečce objektu (např. PmPanel, PmReport ..), která má být zobrazená v tomto grafickém prvku. Viz Otevření prohlížečky objektu.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Výchozí hodnota sParamsÚdaje předávané objektu, který bude zobrazován prohlížečkou.

Údaje s přiřazenou hodnotou jsou zde odděleny středníkem, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".

Podrobný popis viz sParams.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

 
Jedná se o statické výchozí nastavení údajů. Údaje lze také definovat dynamicky až při vlastním otevírání prohlížečky, viz parametr sParams v metodě OpenView. V takovém případě dochází ke zkombinování údajů ze statického výchozího nastavení objektu s údaji předanými dynamicky. Pokud je stejný údaj uveden na obou místech, přednost dostane dynamický údaj, dodaný při otevření prohlížečky.
ObrysTyp obrysu prvku:
Žádný - Žádný obrys
3D - Třírozměrný obrys prvku
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice