Promotic

Wideo kursy

Kurs SCADA PROMOTIC 9.0

Następujące filmy przedstawiają system PROMOTIC dla Windows OS. Pokażą Ci jak stworzyć prostą aplikację w tym systemie oraz zapoznają Cię z podstawowymi elementami tego systemu.

Lista filmów:
 
Kurs 1.0. Instalacja oraz PmManager (PL) SCADA PROMOTIC 9.0
W tym filmie zobaczysz, gdzie na witrynie znaleźć SCADA system PROMOTIC i jak go zainstalować. Zaznajomisz się y progamem narzędziowym PmManager, który jest pzeznaczony do zarządzania aplikacjami i wersjami SCADA systemu PROMOTIC. Zobaszycz również uruchomioną demo aplikację, pokazującą to, co PROMOTIC potrafi.
 
Kurs 1.1. Wytworzenie nowej aplikacji (PL) SCADA PROMOTIC 9.0
W tym filmie zaczniesz wytwarzać pierwszą aplikację w SCADA systemie PROMOTIC. Zaznajomisz się z kreatorem noewj aplikacji oraz z podstawowymi elementami środowiska deweloperskiego. Dowiesz się, co to jest Pma obiekt i drzewo obiektów. Zobaczysz również jak uruchomić runtime (środowisko do użytkowania aplikacji).
 
Kurs 1.2. Wytwarzanie statycznej części aplikacji (PL) SCADA PROMOTIC 9.0
W tym filmie wytworzysz pierwsze własne obiekty. Zaznajomisz się z typami danych i wytworzysz pierwsze zmienne. Bieżący stan systemu w trybie runtime prześledzisz za pomocą systemu INFO.
 
Kurs 1.3. Wytwarzanie części wizualizacyjnej aplikacji (PL) SCADA PROMOTIC 9.0
W tym filmie wytworzysz panel graficzny i umieścisz w nim obiekty graficzne. Obiekty graficzne powiążesz z wartościami zmiennych.
 
Kurs 1.3a. Modyfikacje wizualizacyjnej części aplikacji (PL) SCADA PROMOTIC 9.0
W tym filmie dostosujesz wygląd obiektów graficznych w panelu i dodasz do niego animację.
 
Kurs 1.4. Wytwarzanie dynamicznej części aplikacji (PL) SCADA PROMOTIC 9.0
W tym filmie nauczysz się emulować wartość zmiennej temperatura w skrypcie w jęyku JavaScript. Poza tym zaglądniesz do dokumentacji SCADA systemu PROMOTIC.
 
Kurs 1.4a. Zmiany dynamicznej części aplikacji (PL) SCADA PROMOTIC 9.0
W tym filmie będzies kontynuować tworzenie pierwszego skryptu w języku JavaScript. Nauczysz się wyszukiwać błędy w skrypcie.
 
Kurs 1.5. Otwieranie paneli (PL) SCADA PROMOTIC 9.0
W tym filmie zobaczysz różne sposoby otwierania paneli graficznych. Nauczysz się zmienić panel domyślny. Zobaczysz, jak zablokować w aplikacji obiekt Pma.
 
Kurs 1.6. Sterowanie aplikacją przez Web (PL) SCADA PROMOTIC 9.0
W tym filmie zobaczysz podstawy zdalnego zarządzania aplikację poprzez WEB.


© MICROSYS, spol. s r. o.