Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Informacje o nowym cenniku

W tym miejscu chcielibyśmy państwa poinformować o zmianach w cenniku SCADA systemu PROMOTIC ważnego od 1. 10. 2015.
 
Ogólna koncepcja dotychczasowego cennika systemu PROMOTIC powstała przed dziesięciu laty i odzwierciedlała zarówno realny stan rynku SCADA, jak również poziom technologiczny systemu PROMOTIC. Jednakże z biegiem czasu z obu punktów widzenia dochodziło do zmian aż do sytuacji, kiedy zmiana cennika okazała się konieczną.
 
Bardzo intensywnie opracowywaliśmy nową koncepcję PROMOTIC cennika, który o wiele lepiej odzwierciedlałby stan bieżący. Główne cechy, które nowy cennik powinien posiadać można opisać w paru punktach: prostota, jasność, wielkość aplikacji wynikająca z aktualnych wdrożeń. Jesteśmy przekonani, że nowym cennik posiada te cechy.
 
Podsumowanie najważniejszych zmian
 

Usunięcie cen D/E

Użytkownicy w dłuższej perspektywie nie korzystali z koncepcji cen D/E, która tylko niepotrzebnie zwiększała złożoność i skomplikowaność cennika. Nowy cennik zawiera tylko jedną kategorię cen (D) dla wszystkich klientów, niezależnie od posiadania licencji deweloperskiej.

Wyodrębnienie ceny klucza licencyjnego z ceny licencji

W nawiązaniu do rozszerzenia oferty typów kluczy licencyjnych naszego dostawcy (Sentinel) zdecydowaliśmy o wyodrębnieniu ceny kluczy licencyjnych od cen licencji tak, by każdy użytkownik mógł sam sobie wybrać typ odpowiedniego klucza a jednocześnie by móc w prosty sposób uwzględnić różne ceny tych kluczy. To oznacza, że w nowym cenniku klucze licencyjne są zamieszczone jako oddzielne pozycje ze swoimi cenami.

Zmiana limitów ilości zmiennych licencji runtime

W czsach, kiedy powstał poprzedni cennik systemu PROMOTIC realne aplikacje liczyły średnio setki zmiennych. PROMOTIC w tych czasach był wykorzystywany raczej w celu realizacji mniejszych projektów a limity licencji runtime (100 oraz 250 zmiennych) odpowiadały rzeczywistości. Do dnia dzisiejszego system PROMOTIC przeszedł zasadniczym rozwojem technologicznym zarówno pod kątem pojedyńczych funkcjonalności, jak również pod kątem optymalizacji dla dużych SCADA projektów. W dzisiejszych czasach nie są wyjątkiem aplikacje zawierające dziesiątki czy nawet setki tysięcy rzeczywistych zmiennych. Z tego punktu widzenia pierwotne limity ilości zmiennych były oderwane od rzeczywistości. W nowym cenniku zostały odpowiednio zmienione:
 
PmRt100 : do 100 zmiennych - runtime dla bardzo małych projektów (zniżka 70% na komponenty, wytwarzanie aplikacji do 100 zmiennych bez konieczności wykupienia licencji deweloperskiej)
PmRt50000 - PmRt50000 :
PmRtProf : ponad 50 000 zmiennych - runtime dla bardzo dużych projektów o dużej ilości zmiennych
 
Ponadto w cenniku wykonano również wiele uproszczeń oraz uogólnień jego pojedyńczych części i pozycji.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice