Promotic

PmaWeb - Webowy dostęp do plikacji

W poprzednich rozdziałach wytworzyłeś w obiekcie "BoilerPlant/Boiler1/Data" trzy następujące zmienne, "Temperature", "Power", oraz "Status". Do obiektu "Temperature" zapisujesz każdą sekundę liczbę wygenerowaną w skrypcie czasomierza "Emul". Wartość mocy zmieniasz i wpływasz na nią przesuwaniem suwaka obiektu PmgSliderBox, który ulokowałeś do okna nazwanego "Panel".

Uruchom aplikację oraz otwórz dowolną przeglądarkę internetową. W pasku wprowadź adres "localhost" (lub http://127.0.0.1). W oknie do zalogowania wprowadź tylko "Nazwa użytkownika" = "oper" oraz potwierdź.

Przeglądarka internetowa może wyświetlać tylko taką zawartość aplikacji, jaka została zezwolona do Webu, oraz równocześnie zalogowany użytkownik posiada do tego odpowiednie uprawnienia. Jeżeli zmienisz w lokalnej aplikacji wartości, wtedy zmiany zostaną odzwierciedlone również w przeglądarce internetowej i odwrotnie. Jeżeli lokalna aplikacja zostanie zatrzymana, wtedy w przeglądarce internetowej zostanie wyświetlone następujące okno:

Notatka: konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Sposób wyświetlania błędów odświeżania" umożliwia zabronić pojawianiu się alertu w panelu podczas wystąpienia utraty łączności z serwerem.

Debug wyświetlonej strony można wykonać po kliknięciu do zawartości danego panela oraz po naciśnięciu klawisza F12.Zawartość aplikacji można przeglądać w dowolnej przeglądarce, która znajduje się w tej samej sieci co aplikacja.
© MICROSYS, spol. s r. o.