Promotic

PODRĘCZNIK PROMOTIC

WPROWADZENIE

Celem tego podręcznika

Następujące rozdziały przedstawią system PROMOTIC dla SO Windows i pokażą, jak w tym systemie wytworzyć prostą aplikację i zaznajomią Cię z podstawowymi komponentami systemu. Celem nie jest podanie informacji o wszystkich właściwościach całego systemu PROMOTIC – do tego celu służy dokumentacja systemu PROMOTIC (dostępna online w Webie lub w pomocy środowiska deweloperskiego). Ten podręcznik jest przeznaczony przedewszystkim dla początkujących użytkowników, którym szczerze zalecamy jego przestudiowanie.

Podręcznik pokrywa się z treścią wykładów, które organizuje firma MICROSYS, spol. s r.o. w zakresie szkolenia. Oprócz tego podręcznik jest uzupełniony o niektóre części, których nie można dokładnie omówić na szkoleniu.

W rozdziałach tego podręcznika opiszemy jak wytwarzać prostą aplikację, która będzie przeznaczona do sterowania kotłowni. Nie możesz jednak oczekiwać realnego i zupełnego rozwiązania problemu wizualizacji i sterowania kotłowni. Przykładowa aplikacja sterowania kotłowni jest przedstawiana tylko jako pomoc przy tłumaczeniu podstawowych zagadnień działania systemu PROMOTIC. Z problematyki "Kotlownia" wybieramy tylko najprostsze i wszystkim zrozumiałe pojęcia tak, żeby również specjaliści z innych branż mogli tutaj uzyskane zasady wykorzystać w swojej dziedzinie pracy.

Dla kogo jest przeznaczony ten podręcznik

Do kontaktu z aplikacją dochodzą dwa rodzaje użytkowników. Jeden rodzaj (nazwijmy go projektantem) wytwarza wizualizację oraz sterowanie przy pomocy systemu PROMOTIC. Drugi rodzaj (nazwijmy go użytkownikem) wykorzystuje wytworzoną aplikację w danym procesie technologicznym. Nastepujące rozdziały są przeznaczone przede wszystkim dla projektantów SCADA aplikacji.

Do wytwarzania aplikacji przy pomocy niniejszego podręcznika nie są konieczne żadne specjalne umiejętonści. Jest zalecana tylko znajomość podstawowej pracy w SO Windows.
© MICROSYS, spol. s r. o.