Promotic

Trendowanie zmiennych

Obecnie możesz przystąpić do ostatniego kroku konfiguracji twoich trendów - ustawienia, które zmienne mają być zapisywane:

- Wybierz kartę Dane w obiekcie "BoilerPlant/Boiler1/Data".
- Wybierz zmienną: "Temperature". Otwórz okno konfiguracyjne tej zmiennej (przy pomocy przycisku Edytuj lub poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki)
- Wytwórz nowe rozszerzenie danych przy pomocy przycisku "Dodaj" oraz wybierz: Rozszerzenie danych do podłączenia do obiektu PmaTrendGroup.
Po tym zostanie otwarte okno konfiguracyjne rozszerzenia danych typu Trend:

Obiekt docelowy (PmaTrendGroup): przy pomocy przycisku z trzemi kropkami wyświetl listę obiektów PmaTrendGroup w twojej aplikacji.
Identyfikator trendu: Tu wprowadź temp1. Tym samym równocześnie ustawiasz nazwę kolumny w tabeli, do której zmienna będzie zapisywana.
Wyświetlana nazwa trendu: Nazwa zmiennej, którą zobaczy użytkownik w uruchomionej aplikacji. Może zawierać znaki diakrytyczne, spacje, itd. Tu wprowadź "Temperature of boiler no. 1".
Jednostka: Jednostka do wyświetlenia wartości, tu wprowadź °C (na polskiej klawiaturze znak "stopień" wytworzysz po naciśnięciu klawiszy Alt + 5, w alfanumerycznej części klawiatury, znak pojawi się dopiero po wpisaniu kolejnego znaku, ewentualnie przy pomocy kombinacji Alt + 0176 na numerycznej części klawiatury).
Kolor: Przy pomocy kolorowego przycisku możesz otworzyć okno do wyboru koloru wykresu konkretnej zmiennej.


Pozostałe pozycje w tym oknie pozostaw bez zmian.

Wszystkie zmiany potwierdź przy pomocy przycisku .

Potwierdź wykonane zmiany. W ten sposób zdefiniowałeś, że zmienna "Temperature" będzie trendowana z periodem jednej sekundy. W ten sam sposób możesz obecnie zdefiniować trendowanie dla zmiennej o nazwie "Power". Po uruchomieniu aplikacji możesz się przekonać, że na dysku w folderze aplikacji w folderze podległym Data istnieje folder o nazwie "trend" i że ten folder zawiera plik(i) typu *.dbf. Ten typ plików można łatwo otworzyć (do przeglądania) w programie MS Excel.

Według wyżej opisanych kroków osiągnąłeś stan, kiedy każdą sekundę są zapisywane bieżące wartości zmiennych "Temperature" oraz "Power" ze znacznikiem czasu do tabeli bazy danych typu *.dbf. W kolejnej części dowiesz się, jak można zapewnić wyświetlanie trendowanych zmiennych.
© MICROSYS, spol. s r. o.