Promotic

Trendy

W poprzednich rozdziałach wytworzyłeś w obiekcie "BoilerPlant/Boiler1/Data" trzy następujące zmienne, "Temperature", "Power", oraz "Status". Do obiektu "Temperature" zapisujesz każdą sekundę liczbę wygenerowaną w skrypcie czasomierza "Emul". Wartość mocy zmieniasz i wpływasz na nią przesuwaniem suwaka obiektu PmgSliderBox, który ulokowałeś do okna nazwanego "Panel".

Obecnie możesz śledzić bieżące wartości temperatury oraz ręcznie zmieniać wartość mocy kotła nr. 1.

Było by wszak bardzo użyteczne by móc graficznie zobaczyć przebieg namierzonych wartości np. za godzinę, dzień, miesiąc ..., i to w czasie rzeczywistym. Często jest również wymagane wyświetlenie danych w formie tabeli.

Wszystkie te zapotrzebowania i dużo innych problemów rozwiązuje system PROMOTIC przy pomocy systemu trendów. Trendowanie to zapisywanie wartości wybranych zmiennych ze znacznikiem czasu do pamięci oraz/lub na dysk komputera. W ten sposób zapisane wartości można z kolei wyświetlić w formie wykresu lub tabeli jako przebieg czasowy tych wartości lub zastosować je do dalszej analizy.

W następujących rozdziałach nauczysz się:
- dodać do aplikacji obiekt PmaTrendGroup, który zapewnia trendowanie wybranych danych i poprawnie go ustawić
- zdefiniować, które zmienne chcesz trendować
- wytworzyć panel do wyświetlenia trendów
© MICROSYS, spol. s r. o.