Promotic

Otwarcie przeglądarki

W poprzednich krokach wytworzyłeś nowy panel. W tym odstępie pokażemy sobie kilka przykładów jego otwarcia.

Wybór z listy:

W uruchomionej aplikacji naciśnij ikonę "Panele" w pasku narzędzi i otworzy się okno z listą paneli aplikacji, które zostały do tej listy wpisane.

W tym przypadku zaznacz okno "Panel of Boiler no. 1" i naciśnij przycisk "OK".Przycisk w panelu:

Drugim sposobem otwarcia panela "Panel" może być przycisk ulokowany w panelu, który otworzy się po uruchomieniu aplikacji.

W edytorze grafiki otwórz panel o nazwie "MainPanel". Do niego w dowolne miejsce włóż z grupy Przycisk jednostanowy obiekt Konfiguracja wstępna "jednostanowy - tylko tekst".Następnie zostanie otwarte jego okno konfiguracyjne.
- Do konfiguratora "Tekst" wprowadź opis przycisku na przykład "Boiler1".
- W konfiguratorze "Akcja" wybierz z listy "Otwórz panel - w głównej ramce (target:main;)".
- Następnie w konfiguratorze "Ścieżka do panela" ustaw ścieżkę do panela "Panel" - Ścieżka względna do: MainPanel oraz potwierdź przy pomocy przycisku "OK". Następnie wstaw przycisk do panela.
Obrazek z funkcja przycisku:

Trzecim sposobem otwarcia okna "Panel" może być kliknięcie na dowolny obrazek znajdujący się w panelu.

W edytorze grafiki otwórz okno o nazwie "MainPanel". Z grupy Obrazek w dowolne miejsce wstaw do niego obiekt HeatOven02.svg.Kliknięciem na obiekt ten zostanie otwarte jego okno konfiguracyjne.

Wybierz kartę Zdarzenia. Następnie wybierz zdarzenie onMousePress.
Kliknięciem prawym przyciskiem myszki otwórz menu oraz wybierz Skrypt Wizard.- W nim wybierz "Rozgałęzienie - If" a następnie w konfiguratorze "Warunek" wprowadź: pEvent.Action == 0
- Następnie ustaw kursor pomiędzy nawiasy.
- Wybierz "CreateView metoda" a następnie w oknie konfiguracyjnym "Pma obiekt - ścieżka" ustaw ścieżkę do Pma obiektu "Panel" – Ścieżka względna do: MainPanel oraz potwierdź przy pomocy przycisku "Wstawić na pozycję kursora".
Skrypt wizard wytworzy następujące:

JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pEvent.Action == 1)
{
var oCreator = Pm.CreateView(null, "../BoilerPlant/Boiler/Panel", "", "target:main;");
oCreator.Open();
}
W ten sposób wywołasz w obiekcie "Panel" metodę Pm.CreateView. Metoda ta otworzy przeglądarkę obiektu "Panel". Zawartość zostanie wyświetlona w tym samym oknie, w którym wcześniej była wyświetlona zawartość obiektu MainPanel.

Wszystko potwierdź przy pomocy przycisku "OK" i zapisz. Po uruchomieniu aplikacji panel zawiera nowy przycisk z napisem "Boiler1". Kliknięciem na obrazek kotła lub po kliknięciu i zwolnieniu przycisku Zostanie otwarte okno "Panel of Boiler no. 1".


Otwarcie panela po uruchomieniu aplikacji

W aplikacji można wykonać jedno praktyczne ustawienie, które spowoduje, że określony panel graficzny zostanie otwarty bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji. Ścieżka do domyślnie otwieranego panela jest określona w konfiguratorze "Przeglądarka komponentu" ramki "main" obiektu "Workspace" w drzewie Pma obiektów, w karcie "Ramki".

© MICROSYS, spol. s r. o.