Promotic

Zdarzenia oraz karta "Zdarzenia"

W niniejszym rozdziale będziesz pracować nad zmianą temperatury w kotle. Oczywiście, że w prawdziwej aplikacji temperatura powinna być odczytywana z czujnika. Jednak w naszym przykładzie wartość temperatury będzie emulowana przy pomocy skryptu. Emulacja będzie odbywać się na tej zasadzie, że co każdą sekundę do temperatury zostanie doliczona stała wartość. Najprostszym sposobem, jak osiągnąć to, żeby jakiś skrypt wykonywał się każdą sekundę, jest stosowanie obiektu PmaTimer (Czasomierz):

W edytorze obiektów Pma w obiekcie "Boiler1" wytwórz nowy obiekt typu PmaTimer. Nazwij go "Emul". W karcie "Czasomierz" tego obiektu wykonaj następujące ustawienie:Poprzez takie ustawienie osiągnąłeś to, że obiekt po uruchomieniu aplikacji będzie "tykać" co sekundę, tzn. że co sekundę zostanie wywołane zdarzenie onTick.

Karta "Zdarzenia" składa się z 3 części:

- W lewej górnej części karty znajduje się lista wszystkich trzech zdarzeń obiektu PmaTimer:
- onStart .. zdarzenie informuje, że obiekt został wytworzony. To zdarzenie posiada każdy Pma obiekt i dla każdego obiektu to zdarzenie zostanie wywołane tylko raz po uruchomieniu aplikacji.
- onStop .. zdarzenie oznajmia, że obiekt został skasowany. Również to zdarzenie posiada każdy Pma obiekt i dla każdego obiektu to zdarzenie zostanie wywołane tylko raz przy wyłączaniu aplikacji.
- onTick .. zdarzenie oznajmia, że obiekt "tyknął". To zdarzenie posiada tylko obiekt PmaTimer i w naszym ustawieniu to zdarzenie zostanie wywołane każdą sekundę.


- W lewej dolnej części karty znajduje się lista parametrów wybranego zdarzenia. Każde zdarzenie Pma obiektu posiada dwa parametry pMe oraz pEvent. Znaczenie tych parametrów objaśnimy później.


- W prawej części karty znajduje się obszar, do którego możesz pisać skrypt, który należy do wybranego zdarzenia.


© MICROSYS, spol. s r. o.