Promotic

Wytworzenie dynamicznej części aplikacji

Teraz już potrafisz zdefiniować pojedyńcze zmienne danych (w edytorze obiektów Pma) oraz w jaki sposób te zmienne zwizualizować poprzez połączenie Pmg obiektów z powiązaniami danych (w edytorze obiektów Pmg).
W następującej części pokażemy sobie, w jaki sposób można za pomocą skryptów aplikację dynamizować - zapewnić by ożyła.

Zazwyczaj jest w praktyce wymagane, żeby aplikacja każdą sekundę wykonała pewną operację, albo żeby po naciśnięciu klawisza lub przycisku graficznego została wykonana pewna czynność. Po prostu jest konieczna możliwość definicji algorytmu (skryptu), który "coś" wykona, kiedy "coś" cię wydarzy.

W prostych przypadkach można algorytm zdefiniować w sposób konfiguracyjny. Na przykład komunikację z zewnętrznymi czujkami można ustawić w taki sposób, że dane będą się same uaktualniać.

System PROMOTIC umożliwia pisanie algorytmów w języku programowania JavaScript lub VBScript.
Głównym atutem tych języków jest możliwość pracy z obiektami – JavaScript i VBScript są językami obiektowymi. I ponieważ PROMOTIC jest także systemem obiektowym, języki te są dla niego bardzo naturalnymi.

Notatka:
Od wersji Pm9.0.0 można wykorzystywać oba języki. Jednakże zalecanym językiem jest język JavaScript, ponieważ jest bardziej nowoczesny.
Od wersji Pm8.2.0 można stosować język JavaScript w zdarzeniach Pmg obiektów. W zdarzeniach Pma obiektów musiał być stosowany język VBScript.
W starszych wersjach niż PROMOTIC 8.2 można stosować wyłącznie język VBScript.
© MICROSYS, spol. s r. o.