Promotic

Pierwsze uruchomienie aplikacji i wykorzystanie INFO systemu

W poprzednich krokach wytworzyłeś statyczną i graficzną część aplikacji. Aplikację można uruchomić do runtime z środowiska deweloperskiego na dwa sposoby:

- naciśnij przycisk w pasku narzędzi lub
- naciśnij klawisz F5.
Aktualnie aplikacja jest uruchomiona do Runtime ale jednocześnie w środowisku deweloperskim. W uruchomionej aplikacji w pasku narzędzi naciśnij ikonę "Panele" i otworzy się okno z listą paneli aplikacji, które zostały do tej listy wpisane. W tym przypadku zaznacz okno "Panel of Boiler no. 1" i naciśnij przycisk "OK"."Temperature" oraz "Power" wskazują wartość 0, ponieważ do nich narazie nie zostały zapisane żadne wartości. Przy pomocy suwaka można zmienić wartość "Power". Wartość "Power" można wprowadzić również przy pomocy pola tekstowego: dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki uaktywnia edycję wartości (tło pola zmieni kolor na żółty), wtedy wprowadź wartość i naciśnij Enter.

Zastosowanie INFO systemu:

Może się zdarzyć (prawdopodobnie przy bardziej złożonych aplikacjach niż jest obecna), że nie wszystko działa tak, jak oczekujesz. Na przykład wartość w obiekcie PmgNumber nie zmienia się nawet jeżeli gdy zmieniasz ustawienie suwaka. Po prostu potrzebujesz sprawdzić, jaka jest rzeczywista wartość zmiennej "Power" oraz czy gdziekolwiek nie pojawił się błąd.

Dokładnie w tym celu został wytworzony w systemie PROMOTIC tzw. INFO system. Jest to okno, przy pomocy którego możesz zajrzeć do "wnętrza" aplikacji. Okno to otworzysz kliknięciem myszki naciśnięcie ikony "Info" w pasku narzędzi lub przy pomocy klawiszy Ctrl-I. Składa się ono z trzech części:W lewej części znajduje się drzewo pozycji. Na przykład:
Errors - gdzie można stwierdzić wszystkie błędy, które system wykrył w uruchomionej aplikacji.
SYSTEM - tutaj znajdują się globalne informacje systemowe, na przykład czas uruchomienia aplikacji, wersja systemu PROMOTIC oraz wiele innych.
PmaRoot - tutaj znajduje się korzeń drzewa z informacjami o Pma obiektach. Stopniowym rozwijaniem obiektów (tak samo jak w edytorze obiektów Pma) możesz dotrzeć aż do obiektu "Data" i w nim obserwować wartości zmiennych "Power" oraz "Temperature" (karta Vars).


W środkowej części okna INFO systemu znajdują się karty wyświetlające wartości wybranej pozycji.

W prawej części znajduje się zestaw elementów sterowania INFO systemu. Przyciskiem "Odśwież" możesz zaktualizować dane, które znajdują się w bieżącej karcie. Bardzo praktycznym jest skorzystanie z automatycznego odświeżania danych INFO systemu, co można dokonać poprzez naciśnięcie przycisku "Start".

Zatrzymanie aplikacji:

Jeżeli zaznajomiłeś się z INFO systemem i stwierdziłeś z jego pomocą wymagane informacje, wtedy możesz zamknąć okno.
Aplikację można zatrzymać na cztery sposoby:
W runtime: naciśnij przycisk "Stop" w pasku narzędzi lub naciśnij klawiszy Ctrl+S
W środowisku deweloperskim: naciśnij przycisk w pasku narzędzi lub naciśnij klawiszy Shift+F5

Całą aplikację można zatrzymać kliknięciem myszki na przycisk "Stop" w pasku narzędzi lub klawiszami Ctrl+S.
© MICROSYS, spol. s r. o.