Promotic

Rozszerzenia danych

Kolejną ważną funkcją systemu PROMOTIC, która bardzo upraszcza zaprojektowanie i wytworzenie aplikacji są tzw. rozszerzenia danych. Rozszerzenia danych umożliwiają dodanie nowej inteligencji/funkcjonalności do poszczególnych zmiennych w obiekcie PmaData. Innymi słowy, dla każdej zmiennej w obiekcie PmaData można definiować, co ma być wykonywane dla tej zmiennej. Czy ma zostać odczytana z drivera komunikacyjnego lub z OPC serwera, czy ma być trendowana, czy dla danej zmiennej ma być opracowywany alarm, itd. Dla każdej zmiennej może być zdefiniowanych kilka rozszerzeń danych.

Rozszerzenia danych można definiować tylko w obiekcie PmaData. Poza tym jest konieczne, żeby w wytwarzanej aplikacji był przynajmniej jeden obiekt, który odpowiednią funkcjonalność zapewnia, na przykład obiekt PmaTrendGroup dla trendowania lub obiekt PmaCommGroup do podłączenia do drivera komunikacyjnego, itd.

Rozszerzenia danych bardzo upraszczają projekt całej aplikacji i umożliwiają skoncentrowanie logiki opracowania danej wartości na jedno miejsce – do obiektu PmaData. W ten sposób obiekt PmaData staje się w aplikacji centralnym obiektem do przechowywania danych i do pracy z nimi.

Koncept rozszerzeń danych jest z powodu jego łatwości często stosowanym do wczytania danych, trendowania, alarm, itd. Dlatego jego zrozumienie jest ważnym w celu łatwej orientacji w dalszych częściach tego podręcznika, gdzie zostaną szczegółowo opisane konkretne sposoby wytwarzania poszczególnych rozszerzeń danych.

Dalej - Trendy
© MICROSYS, spol. s r. o.