Promotic

Dalsze narzędzia

W poprzednich rozdziałach wytworzyłeś w obiekcie "BoilerPlant/Boiler1/Data" trzy następujące zmienne, "Temperature", "Power", oraz "Status". Do obiektu "Temperature" zapisujesz każdą sekundę liczbę wygenerowaną w skrypcie czasomierza "Emul". Wartość mocy zmieniasz i wpływasz na nią przesuwaniem suwaka obiektu PmgSliderBox, który ulokowałeś do okna nazwanego "Panel".

Częścią systemu PROMOTIC są różne narzędzia, uzupełnienia i przybory, dzięki którym można przyspieszyć wytworzenie lub poszerzyć funkcjonalność aplikacji.

W niniejszym rozdziale wytłumaczymy znaczenie poszczególnych narzędzi i nauczymy się je stosować.

Przybory oraz narzędzia
© MICROSYS, spol. s r. o.