Promotic

Komunikacja przy pomocy interfejsu OPC

Komunikacja przy pomocy interfejsu OPC zakłada, że na komputerze, na którym jest uruchamiana aplikacja PROMOTIC jest zainstalowany i poprawnie ustawiony odpowiedni OPC serwer. Można także komunikować się z OPC serwerem działającym na innym komputerze. Jednak w tym celu trzeba dokonać dodatkowego ustawienia w SO Windows. Takie ustawienie nie jest proste i jest opisane w dokumentacji PROMOTIC w rozdziale Konfiguracja interfejsu DCOM dla OPC-DA serwera. Zatem będziemy się zajmować pierwszą, prostszą wersją komunikacji z lokalnym OPC serwerem.

Dodanie obiektów do komunikacji OPCPo wykonaniu wyżej opisanych kroków włożyłeś do aplikacji i ustawiłeś driver komunikacyjny. System automatycznie stworzył następujące objekty do komunikacji PmaOpcDaClient oraz obiekt PmaOpcDaClientGroup o odpowiednim ustawieniu.

Dalej zostały stworzone następujące obiekty:
- panel graficzny PanelData, wyświetlający wartości odczytywane z urządzenia.
- Dane, który zawiera przygotowane zmienne z rozszerzeniem danych ExtComm.
Notatka: Dowolna zmiana w obiekcie PmaData zostanie automatycznie zinterpretowana w tym panelu (dojdzie do automatycznego wczytania danych bieżących).

- W obiekcie PmaOpcDaClient, w karcie "OPC" w konfiguratorze "OPC serwer - CLSID/ProgID" wybierz (przy pomocy przycisku z trzemi kropkami) odpowiedni OPC serwer.


Notatka: Jeżeli na komputerze nie jest zainstalowany żaden OPC serwer, wtedy lista jest pusta. System automatycznie wytworzy obiekt PmaOpcDaClientGroup. W ramach jednego obiektu PmaOpcDaClient można wytworzyć więcej takich grup.

Na podstawie wyżej opisanych kroków wytworzyłeś w aplikacji podłączenie do OPC serwera. Niemniej dla funckjonalnej aplikacji jest jeszcze konieczne ustawienie, które zmienne mają być odczytywane.

Definicja odczytywanych zmiennych
Zmienne można określić bezpośrednio w obiekcie PmaOpcDaClientGroup, lecz lepszym rozwiązanime jest ich definicja przy pomocy rozszerzenia danych:
- Wybierz kartu Dane w obiekcie Comm/CommOpcDa/Data.
- Wybierz zmienną: "d0". Otwórz okno konfiguracyjne tej zmiennej (przy pomocy przycisku Edytuj lub poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki)
- Wytwórz nowe rozszerzenie danych przy pomocy przycisku "Dodaj" oraz wybierz: OpcDaClient - Rozszerzenie danych do podłączenia do serwera OPC DA..
- W konfiguratorze "Obiekt docelowy (PmaOpcDaClientGroup)" wybierz (przy pomocy przycisku z trzemi kropkami) wyżej wytworzony obiekt typu PmaOpcDaClientGroup (ścieżka do obiektu "/Comm/OpcDaClient/Group1").
- Otwórz konfigurator do ustawienia "ItemID" i wybierz (przy pomocy przycisku z trzemi kropkami) wymaganą zmienną z listy oferowanych zmiennych dostępnych w OPC serwerze.
- Zrób to samo dla zmiennej "d1".
Przedstawiony sposób wyboru wczytywanych zmiennych oferuje dzisiaj większość OPC serwerów. Jeżeli zastosowany OPC serwer nie wspiera takiego sposobu wyboru wartości, wtedy jest konieczne określić ręcznie adresu wymaganej zmiennej do konfiguratora "ItemID". Opis poprawnego ustawienia znajdziesz w dokumentacji odpowiedniego OPC serwera.
© MICROSYS, spol. s r. o.