Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja przy pomocy driverów PROMOTIC

W następującym rozdziale przedstawimy przykład zastosowania komunikacji protokołem Modbus Ethernet (driver komunikacyjny PmModbusMr).

Niemniej jednak sposób wytworzenia funkcjonalnej komunikacji jest taki sam dla jakiegokolwiek innego PROMOTIC drivera komunikacyjnego (np. dla driver PmS7, PmBACnet, itd.):

 
Konfiguracje wstępne dla komunikacji
- Do obiektu PmaRoot włóż nowy obiekt PmaFolder o nazwie "Comm".
 
Notatka: Przy pomocy obiektów typu PmaFolder można stważać logiczną strukturę aplikacji.

- W górnej części dalszego okna wybierz typ komunikacji "Sieciowa komunikacja TCP/IP".
- Wprowadź adres sieciowy sterownika PLC
Resztę można pozostawić bez zmian oraz potwierdź:
 

Po wykonaniu wyżej opisanych kroków włożyłeś do aplikacji i ustawiłeś driver komunikacyjny. System automatycznie stworzył następujące objekty do komunikacji PmaComm oraz PmaCommGroup o odpowiednim ustawieniu.

 

Dalej zostały stworzone następujące obiekty:

- Data, który zawiera przygotowane zmienne wraz z rozszerzeniem danych typu komunikacja.
- oraz panel graficzny PanelData, wyświetlający wartości odczytywane z urządzenia.

Notatka: Dowolna zmiana w obiekcie PmaData zostanie automatycznie zinterpretowana w tym panelu (dojdzie do automatycznego wczytania danych bieżących).

 
Teraz pokażemy sobie w jaki sposób powiązać zmienną "Temperature" z danymi komunikacji. To ustawienie jest zbliżone ustawieniu zmiennych trendowanych przy pomocy rozszerzeń danych.:
- Wybierz kartę Dane w obiekcie "BoilerPlant/Boiler1/Data".
- Wybierz zmienną: "Temperature". Otwórz okno konfiguracyjne danej zmiennej (przycisk " " lub dwukrotne kliknięcie myszki).
- Wytwórz nowe rozszerzenie danych (przycisk "Dodaj") oraz wybierz: Rozszerzenie danych: Comm - Rozszerzenie o podłączenie do obiektu PmaCommGroup.
- W konfiguratorze "Obiekt docelowy (PmaCommGroup)" wybierz (przy pomocy przycisku z trzemi kropkami) uprzednio wytworzony obiekt typu PmaCommGroup (ścieżka do obiektu "/Comm/CommModbus/Comm/Group1").
- Otwórz konfigurator do ustawienia "ItemID" (przy pomocy przycisku z trzemi kropkami). Wszystkie do tej pory przedstawione ustawienia są takie same dla wszystkich protokołów komunikacyjnych.
- Następnie ustaw parametry dotyczą tylko dla protokoł Modbus oraz zapisz zmiany.

Aplikację można uruchomić do trybu runtime.

Naciśnij przycisk "Panele" w pasku narzędzi a otworzy się okno z listą paneli aplikacji, które zostały do tej listy przypisane.

Wybierz z listy "Modbus - Dane odczytu".

 
Przy pomocy INFO systemu można sprawdzać m.i. stan oraz jakość komunikacji.

 
Pozostałe możliwości komunikacji

W poprzednich przypadkach zawsze ustawiałeś dla danej zmiennej adres w urządzeniu, z którego ta zmienna powinna być odczytywana. Taki sposób komunikacji w niektórych przypadkach może okazać się jako mniej odpowiedni, w przypadku niektórych protokołów nawet w ogóle nie jest dostępny.

Przykładem takiego protokołu może być powszechny znakowy/binarny protokół PmChar, który umożliwia projektantowi aplikacji wytworzenie własnego protokołu komunikacyjnego dla urządzeń z prostą lecz niestandardową komunikacją.

Do takiej komunikacji na niższym poziomie służy obiekt PmaCommMsg, który można wytworzyć tylko w obiekcie PmaComm. W obiekcie PmaCommMsg można również ustawić wiadomość komunikacyjną, która zostanie przesłana do odpowiedniego urządzenia i obiekt PmaCommMsg może również opracować ewentualną odpowiedź na taką wiadomość.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące tego sposobu komunikacji znajdziesz w opisie obiektu PmaCommMsg.


Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice