Promotic

Komunikacja

W poprzednich rozdziałach wytworzyłeś w obiekcie "BoilerPlant/Boiler1/Data" trzy następujące zmienne, "Temperature", "Power", oraz "Status". Do obiektu "Temperature" zapisujesz każdą sekundę liczbę wygenerowaną w skrypcie czasomierza "Emul". Wartość mocy zmieniasz i wpływasz na nią przesuwaniem suwaka obiektu PmgSliderBox, który ulokowałeś do okna nazwanego "Panel".

W rzeczysiwtych urządzeniach są wartości temperatur, ciśnień, przepływów, szybkości, itd. dostępne zazwyczaj za pośrednictwem sterowników PLC. System PROMOTIC umożliwia wymianę danych - komunikację - z takimi sterownikami PLC i innymi urządzeniami.

Komputery ogólnie umożliwają komunikację ze światem zewnętrznym na różny sposób. Za pomocą łącza szeregowego, po sieci lub przy pomocy specjalnych kart rozszerzających, dalej również przy pomocy zapisu i odczytu plików lub baz danych, itd.

Z punktu widzenia systemu PROMOTIC komunikację możemy rozdzielić w następujący sposób:
- komunikacja przy pomocy driverów komunikacyjnych systemu PROMOTIC
- Te drivery umożliwiają komunikację z urządzeniami podłączonymi po łączu szeregowym komputera lub poprzez Ethernet.
- Jeżeli dla stosowanego przez ciebie urządzenia jest dostępny driver komunikacyjny, wtedy zalecamy jego zastosowanie, w innym przypadku zastosuj na przykład komunikację poprzez OPC
- Zaletą tego rodzaju komunikacji jest to, że nie są konieczne żadne stopnie przejściowe pomiędzy danym urządzeniem i systemem PROMOTIC - to znaczy, że prostsze ustawienie i rozruch komunikacji
- komunikacja za pośrednictwem OPC
- Komunikacja pomiędzy systemem PROMOTIC a OPC serwerem przebiega w jednolity sposób bez względu na to, czy komunikacja pomiędzy OPC serwerem a danym urządzeniem przebiega po łączu szeregowym komputera, poprzez Ethernet lub przy pomocy specjalne karty komunikacyjne, itd.
- Zaletą tego sposobu komunikacji jest jego dostępność dla praktycznie wszystkich sterowników PLC.
- Mankamentem tego sposobu komunikacji jest z kolei konieczność zakupu/instalacji OPC serwera dla odpowiedniego sterownika PLC i jego poprawne ustawienie.
- komunikacja za pomocą ActiveX obiektów
- Niektórzy producenci nie dostarczają dla swoich urządzeń OPC serwerów, lecz biblioteki komunikacyjne w formie ActiveX obiektów. Aplikacja PROMOTIC komunikuje w ten sposób na przykład z urządzeniami Johnson Controls, AMiT, itd.
- inne sposoby komunikacji – te możliwości są tu przedstawione w celu kompletności informacji o sposobach komunikacji, ich opis przekracza cele tego podręcznika
- Komunikacja za pomocą bibliotek DLL


W następujących rozdziałach nauczysz się zatem:
- Dodać i poprawnie ustawić obiekty PmaComm oraz PmaCommGroup, które umożliwiają komunikację za pomocą wybranego protokółu komunikacyjnego lub przy pomocy komunikacji OPC.
- Definiować rozszerzenia danych, które będą odczytywać wartości z komunikacji
© MICROSYS, spol. s r. o.