Promotic

Instalacja systemu PROMOTIC

System PROMOTIC można pobrać darmowo ze strony www:
 
https://www.promotic.eu/pl/promotic/download/download.htm
 
Do dyspozycji jest zawsze bieżąca pełna wersja systemu, włącznie z wszystkimi standardowymi driverami komunikacyjnymi, komponentami zabezpieczającymi, Web serwerem, itd., czyli pełny pakiet programowy.

Również użytkownik, który dotychczas nie zakupił komercyjnej licencji, może korzystać z tego systemu. System PROMOTIC można użytkować również w trybie freeware: PmFree - Bezpłatne środowisko deweloperskie i runtime licencja systemu PROMOTIC. W tym przypadku jedynym ograniczeniem to wielkość aplikacji (ilość zmiennych), lecz wszystkie komponenty standardowe (włącznie z driverami komunikacyjnymi) są również w tym przypadku w pełni funkcjonalne i projektant może w ten sposób przetestować wszystko, co jest konieczne.

Instalacja systemu

Poprzez uruchomienie pliku instalacyjnego Promotic9xxyy.exe (pobranego z Webu) rozpocznie się właściwa instalacja systemu PROMOTIC oraz managera wersji PmManager. Następnie kontynuuj według wskazówek wizarda.

Dla instalacji domyślnie jest ustawiona ścieżka "C:\Promotic", ale można ją według potrzeb zmienić. Do wybranego folderu instalator zainstaluje:

- program użytkowy \Promotic\PmManager.exe
- plik konfiguracyjny \Promotic\PmCfg.ini
- do foldera \Promotic\PmVXXYY odpowiednią wersję systemu PROMOTIC


Następnie wytworzy następujące foldery:
- \Promotic\Apps (do przechowywania aplikacji)
- \Promotic\GCfg (zawiera pliki konfiguracyjne: program użytkowy PmManager, systemu PROMOTIC oraz inne)
- \Promotic\GTemp (do przechowywania plików tymczasowych oraz LOG)
- \Promotic\LicServer (folder programu użytkowego Serwer licencyjny PmLicServer)
- \Promotic\Licences (do przechowywania plików licencyjnych SWK)
- \Promotic\Tools (zawiera różne pomocnicze programuy użytkowe systemu PROMOTIC)
- \Promotic\AppLib (do przechowywania projektantem wstępnie ustawionych Pmg obiektów)


Nie zalecamy wykonywać instalacji systemu PROMOTIC do standardowego folderu Windows/Program Files (lub innego folderu zawierającego spację w nazwie). Spacja w nazwie folderu może spowodować błąd podczas wczytywania makro wyrażeń.
System PROMOTIC jest zawsze dostarczany jako plik instalacyjny zawierający wszystkie komponenty. Niektóre komponenty wymagają licencje, tzn. jeżeli użytkownik nie posiada wykupionej licencji dle danego komponentu, wtedy działają te komponenty z ograniczeniem trybu PmFree.

W trakcie zaputań w ramach wsparcia technicznego nalęzy znać numer zainstalowanej wersji systemu PROMOTIC (np. "PROMOTIC 9.0.23").
Numer wersji systemu można stwierdzić również po instalacji, w środowisku deweloperskim w menu "Pomoc > O aplikacji".Jeżeli zostanie uruchomiona ponownie instalacja tej samej wersji systemu, wtedy można dokonać Repair - poprawienie istniejącej intalacji, lub Remove - odinstalowanie systemu PROMOTIC z komputera.
© MICROSYS, spol. s r. o.