Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Instalacja systemu PROMOTIC

System PROMOTIC jest dostarczany na płytach CD lub pamięciach USB ale przede wszystkim jest możliwe jego pobranie z internetu pod adresem:
 

https://www.promotic.eu/pl/promotic/download/download.htm

 
Do dyspozycji jest zawsze bieżąca pełna wersja systemu, łącznie ze wszystkimi standardowymi driverami komunikacyjnymi, przykładami, komponentami zabezpieczającymi, Web serwerem, itd., czyli pełny pakiet programowy.
 
SCADA system PROMOTIC można użytkować na podstawie zakupu licencji komercyjnej, która umożliwi tworzenie aplikacji z wykorzystaniem wszystkich komponentów bez jakiegokolwiek ograniczenia. Z systemu PROMOTIC można korzystać również w trybie freeware: PmFree - Bezpłatne środowisko deweloperskie i runtime licencja systemu PROMOTIC W tym przypadku jedynym ograniczeniem to wielkość aplikacji (ilość zmiennych), lecz wszystkie komponenty standardowe (łącznie ze driverami komunikacyjnymi) są również w tym przypadku w pełni funkcjonalne i projektant może w ten sposób wypróbować wszystko, co jest konieczne.
 
Instalacja systemu
 
Uruchomieniem pliku instalacyjnego Promotic8xxyy.msi (z CD, pamięci USB, lub z Webu) rozpocznie się właściwa instalacja systemu PROMOTIC. Dalej należy postępować według wskazówek wizarda.
 
Dla instalacji domyślnie jest ustawiona ścieżka "C:/Pm", ale można ją według potrzeb zmienić.
 
Notatka: Nie zalecamy przeprowadzenie instalacji systemu PROMOTIC do standardowego foldera /Program Files (lub innego foldera zawierającego w nazwie spację). Spacja w nazwie foldera może spowodować błąd podczas wczytywania makro wyrażeń.
 
Jeżeli instalacja została ponownie uruchomiona (identycznej wersji systemu), wtedy można wykonać: "Repair" - naprawę bieżącej instalacji, lub "Remove" - odinstalowanie systemu PROMOTIC z komputera.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice