Promotic

Binarne alarm zmiennych

Ustawienie alarmu zmiennej binarnej przy pomocy rozszerzenia danych:

- Wybierz kartę Dane w obiekcie "BoilerPlant/Boiler1/Data".
- Wybierz zmienną: "Status". Otwórz okno konfiguracyjne tej zmiennej (przy pomocy przycisku Edytuj lub poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki)
- Wytwórz nowe rozszerzenie danych przy pomocy przycisku "Dodaj" oraz wybierz: ExtAlarmBinary.
- W konfiguratorze "Obiekt docelowy (PmaAlarmGroup)" wybierz (przy pomocy przycisku z trzemi kropkami) uprzednio wytworzony obiekt typu PmaAlarmGroup (ścieżka do obiektu "/BoilerPlant/Boiler1/Alarms").
- W konfiguratorze "Szablon alarmu" wybierz (przy pomocy przycisku z trzemi kropkami) automatycznie wytworzony szablon alarmu alarm0.
- Zaznacz konfigurator "Opis alarmu zdefiniowany tutaj (w innym przypadku z szablonu)" i w konfiguratorze "Opis alarmu (desc)" wprowadź tekst alarmu, na przykład "Boiler no. 1 malfunction".
- W Typ wartości wybierz 1 - określony bit i w konfiguratorze "Określa numer bitu do testowania" wybierz "2 – bit".


Wszystkie zmiany potwierdź przy pomocy przycisku .

W przedstawiony sposób ustawiłeś, że aplikacja automatycznie kontroluje wartość trzeciego bitu zmiennej Status (indeksowane od 0) i jeżeli wartość tego bitu zmieni się na 1 (true), wtedy dojdzie do wywołanai alarmu.
© MICROSYS, spol. s r. o.