Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Skrypt Wizard

Przy pomocy tego okna można wytwarzać części skryptów a następnie je wkładać do edytora skryptów.
 
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w edytorze skryptów (tzn. w zakładce Zdarzenia, Metody ..). Przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy zostanie otwarte menu lokalne a w nim po wyborze pozycji "Skrypt Wizard" zostanie otwarte niniejsze okno (/Podstawowa obsługa edytora skryptów/Skrypt Wizard). Lub przy pomocy klawiszy <Ctrl+W>.
 
Wizard dla pozycji:
Pm obiekt - właściwość/metoda: Wybór właściwości lub metody obiektu Pm
Pma obiekt - właściwość/metoda: Wybór właściwości lub metody Pma obiektu
Pma obiekt - odniesienie: Wytworzenie odniesienia do Pma obiekt poprzez wołanie metody pMe.Pm
Pma obiekt - ścieżka: Wytworzenie ścieżki do Pma obiektu
Pmg obiekt - właściwość/metoda: Wybór właściwości lub metody Pmg obiektu
Pmg obiekt - odniesienie: Wytworzenie odniesienia do Pmg obiekt poprzez wołanie metody pMe.Items
Pmg obiekt - ścieżka: Wytworzenie ścieżki do Pmg obiektu
Metoda OpenView: Ustawienie parametrów metody OpenView - otwarcie przeglądarki PROMOTIC obiektu
Makro wyrażenie: Wytworzy oraz obliczy makro wyrażenie
Przyszereguj do zmiennej: Polecenie przypisania do zmiennej
Rozgałęzienie - If: Polecenie rozgałęzienia skryptu If
Rozgałęzienie - Select/Switch: Polecenie wykonania jednego z grupy poleceń
Pętla - For: Polecenie pętli For
Pętla - Do: Polecenie pętli Do
Kolor (RGB): Wytworzenie łańcucha zawierającego RGB wartość koloru
 
Ustawienie oraz przeglądanie wybranego elementu:
Podgląd: Podgląd wyniku skryptu
Opis: Krótki opis wybranego wizarda.
Parametry: Parametry wybranego wizarda
 
Opis funkcji przycisków w prawej części dialogu:
Wstawić na pozycję kursora: Zawartość zdefiniowanego skryptu zostanie wstawiona do edytora na pozycji kursora.
Skopiować do schowka: Zawartość zdefiniowanego skryptu zostanie wstawiona do schowka Windows w celu późniejszego wykorzystania.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice