Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Skrypty oraz wytwarzanie algorytmów

Algorytmy użytkownika są w systemie PROMOTIC zapisywane pod postacią skryptów. Skrypty są zapisane tekstowo, skłąadają się z poszczególnych poleceń. W uproszczony sposób można powiedzieć, że jeden wiersz skryptu odpowiada jednemu zapisanemu poleceniu.
 
W systemie PROMOTIC można poisać skrypty w dwu językach: VBScript lub JavaScript. Język JavaScript narazie można stosować tylko w panelu (w obiekcie PmPanel) a to tylko jeżeli konfigurator Ustawienia języka skryptowego jest ustawiony na "javascript".

Podstawy języka VBScript oraz JavaScript, łącznie z opisem jego funkcji i poleceń są częścią niniejszej dokumentacji.

 
W systemie PROMOTIC nie jest konieczna znajomość wszystkich tajników danego języka, ani nie jest konieczne wytwarzanie skomplikowanych konstrukcji. A to dla tago, że szkielet programu tworzy PROMOTIC a projektant tylko wypełnia zawartość istniejących zdarzeń. Z tego powodu więc projektantowi wystaczy tylko znajomość tego, w jaki sposób pisać polecenia w składni danego języka.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice