Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Ustawienia edytora skryptów

Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w edytorze skryptów (tzn. w zakładce "Zdarzenia", Metody ..). Przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy zostanie otwarte menu lokalne a w nim po wyborze pozycji "Ustawienia edytora skryptów" zostanie otwarte niniejsze okno.
Pozycje konfiguracji:
CzcionkaTu można wybrać czcionkę, w której będą pisane algorytmy w tym edytorze.
Wyświetl pasek stanuJeżeli jest zaznaczone, wtedy zostanie wyświetlony dolny pasek, w którym jest widoczna całkowita ilość wierszy i jest również widoczna liczba wiersza/znaku/kolumny, w której znajduje się kursor.
Wyświetl numery wierszyJeżeli jest zaznaczone, wtedy w każdym wierszu zostanie po lewej stronie wyświetlony numer danego wiersza.
Wyświetl etykietki narzędziJeżeli jest zaznaczone, wtedy przy przytrzymaniu kursora myszki nad nazwą zostanie wyświetlony opis tej nazwy (opis metody, właściwości, itd.).
Włącz autouzupełnianieJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas pisania algorytmu zostanie otwarte okno z możliwością uzupełnienia nazwy (nazwy metody, właściwości, itd.).
Wielkość tabulatoraOkreśla wielkość znaku "tabulator". Domyślna wielkość znaku to 4. Zalecamy pozostawienie wielkości 4, ponieważ:
- Chodzi o standard pisowni skryptów
- Znak "tabulator" dodaje tylko taką ilość spacji żeby tekst został wyrównany na wielokrotność wielkości. W przypadku wielkości 4 teksty zostaną pod sobą w efektywny sposób wyrównane.
2
4

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice