Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komponent SafeSignal

Komponent bezpieczeństwa SafeSignal jest przeznaczony do wychwytywania (wskazania) zdarzenia z innej aplikacji. Na przykład:
- wiadomości stacji UPS (rezerwowego źródła zasilania).
- wykrycie zakończenia wykonywania pliku wsadowego *.bat.
 
Niektóre oprogramowania mogą przy pewnej swej czynności uruchomić inne oprogramowanie. Chdzi zwłaszcza o programy do UPS (zapasowych źródeł zasilania), które przy ostrzeganiu, że dochodzi do wyczerpania energii w źródle zapasowym, mogą uruchomić inne oprogramowanie. Jednak jakie oprogramowanie można uruchomić, żeby dowiedziała się o tym aplikacja PROMOTIC, która jest uruchomiona na tym właśnie komputerze; Właśnie ten problem rozwiązuje komponent SafeSignal.
 
Komponent składa się z jednego programu użytkowego PmSignal.exe, który jest ulokowany w folderze \Promotic\Tools\PmSignal.

Program PmSignal.exe jest właśnie takim programem, który może być uruchamiany przez inne aplikacje. Podczas uruchomienia tego programu zostanie wywołane zdarzenie onAppSignal w aplikacji PROMOTIC. W tym zdarzeniu można z kolei naprogramować konieczne czynności.

 
Program PmSignal.exe można uruchamiać także z jednym parametrem tekstowym. Na przykład "C:\Promotic\Tools\PmSignal\PmSignal xy".

Parametr ten (w tym przypadku xy) potem zostanie przekazany zdarzeniu onAppSignal jako parametr pEvent.Param.

 
Uwaga: W przypadku wykorzystania programu użytkowego PmSignal.exe może być na danym komputerze uruchomiona tylko jedna aplikacja PROMOTIC.

Następne możliwe wykorzystanie tego komponentu (oprócz UPS) jest na przykład w przypadku, kiedy uruchamiasz plik wsadowy *.bat i potrzebujesz w aplikacji PROMOTIC uchwycić moment zakończenia tego programu. Wystarczy tylko na końcu tego programu uruchomić oprogramowanie "PmSignal.exe".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice