Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komponenty bezpieczeństwa

Komponenty bezpieczeństwa służą do różnego rodzaju zabezpieczeń aplikacji PROMOTIC.
Zawartość:
SafeOper zabezpieczenie aplikacji przed niepożądaną ingerencją użytkownika
PmRtManager manager uruchomionych aplikacji (usługa, WatchDog)
SafeSignal wychwycenie zdarzenia od innej aplikacji (zwłaszcza dla źródeł zasilania rezerwowego UPS)
PmUserNumber zabezpieczenie aplikacji przed nieupoważnioną edycją, przeglądaniem lub uruchomieniem
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice