Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Unikalny numer użytkownika (PmUserNumber)

Unikalny numer użytkownika służy do podniesienia zabezpieczenia aplikacji systemu PROMOTIC nieupoważnioną edycją, przeglądaniem lub uruchomieniem (patrz Uwierzytelnienie do edycji aplikacji). W tymprzypadku aplikację można uruchomić lub edytować tylko z konkretnym kluczem licencyjnym (lub grupą kluczy licencyjnych).

Unikalny numer użytkownika jest "wypalony" do konkretnego klucza licencyjnego (lub grupy kluczy licencyjnych).

- W środowisku deweloperskim można zastosować unikalny numer użytkownika w konfiguratorze PmRoot > Aplikacja > Hasło do edycji aplikacji.
- W trybie runtime (w uruchomionej aplikacji) można wczytać unikalny numer użytkownika (lub numer klucza licencyjnego - jest przedstawiony na etykiecie klucza i również jest unikalny) przy pomocy metody Pm.LicenceInfo. Przy pomocy informacji z opisywanej właściwości projektant aplikacji może opcjonalnie "zakluczować" dostęp do wybranych komponentów PROMOTIC lub do całej aplikacji (patrz przykład w metodzie Pm.LicenceInfo).
 
Warunki rejestracji unikalnego numeru użytkownika:
- Unikalny numer użytkownika jest numerem, który przydziela użytkownikowi na jego życzenie dostawca - firma MICROSYS, spol. s r.o.
- Dostawca ewidencjonuje każdy przydzielony numer użytkownika.
- Numer ten jest unikalny dla użytkownika, który zażąda o ten numer. Dostawca (firma MICROSYS, spol. s r.o.) gwarantuje przydzielenie konkretnego numeru tylko jednemu użytkownikowi.
- Użytkownik końcowy może zażądać o przydzielenie większej ilości numerów.
 
Warunki handlowe:

Przydzielenie grupowego numeru jest bezpłatne. Opłata jest wymagana za runtime licencję PmUserNumber dla konkretnej aplikacji.

Zapotrzebowanie na przydzielenie numeru użytkownika przedstawia użytkownik końcowy w zamówieniu licencji klucza licencyjnego. Jeżeli użytkownik końcowy ma przydzielonę większą ilość numerów użytkownika, wtedy jest konieczne przedstawić w zamówieniu, który numer ma zostać zapisany do klucza licencyjnego.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice