Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmRtManager jako usługa

Usługa SO Windows to program, który działa niezależnie od tego, czy do SO Windows jest zalogowany jakikolwiek użytkownik. Działa z uprawnieniami ustawionego użytkownika Windows, można ją ustawiać oraz nią sterować standardowymi narzędziami Windows (konsola Services.msc). Chociaż użytkownik może ją uruchomić/zatrzymać przy pomocy polecenia w pasku poleceń lub z konsoli administratora, jest to tylko polecenie akcji, rzeczywiste uruchomienie/zartrzymanie zawsze wykona sam system Windows, bez względu na to, czy użytkownik jest zalogowany lokalnie czy zdalnie.

Jeżeli jest uruchomiony manager bieżących aplikacji PmRtManager jako usługa SO Windows, wtedy również nim uruchomione aplikacje zachowują się podobnie jako usługa. Z punktu widzenia SO Windows uruchomione aplikacje nie są rzeczywistą usługą. Ale ponieważ zostały uruchomione rzeczywistą usługą PmRtManager, działają niezależnie od tego, czy do systemu Windows jest zalogowany jakikolwiek użytkownik. Takie aplikacje działają na koncie identycznego użytkownika z identycznymi uprawnieniami, jak rzeczywista usługa. Takie aplikacje nie pojawiają się w liście zarejestrowanych usług SO Windows, ich ustawienie oraz sterowanie jest w pełni w gestii managera bieżących aplikacji PmRtManager. Jako rzeczywista usługa jest ustawiony tylko manager bieżących aplikacji PmRtManager.exe, i dlatego można go ustawiać oraz sterować standardowymi narzędziami SO Windows (konsola Services.msc). To jest podstawowy sposób, jak uruchamiać aplikacje PROMOTIC (ale również inne programy) jako usługę SO Windows.

Uwaga! Jeżeli aplikacja PROMOTIC działa jako usługa, wtedy powinna działać w tle jako serwer bez lokalnego interfejsu użytkownika. Widoczną aplikacją (lokalny lub zdalny klient) powinna być inna aplikacja PROMOTIC (nie usługa) lub Web klient. W SO Windows XP można dodatkowo ustawić następujące, że aplikacja PROMOTIC działa jako usługa, i jest oan widoczna na pulpicie każdego lokalnie zalogowanego użytkownika Windows. Aplikacja działa również po wylogowaniu, następnym zalogowaniu innego lokalnego użytkownika Windows. Od SO Windows 7 już ten tryb nie działa a interfejs użytkownika aplikacji PROMOTIC jest zawsze niewidocznydla lokalnie zalogowanego użytkownika Windows.

 

Instalacja, deinstalacja oraz ustawienie usługi managera bieżących aplikacji

Program użytkowy PmRtManager.exe jest częścią składową systemu PROMOTIC i znajduje się w folderze \Tools\PmRtManager, jednak nie jest on ustawiony jako usługa SO Windows. Jeżeli jest potrzeba użytkować PmRtManager.exe jako usługę SO Windows, wtedy wystarczy wykonać polecenie PmRtManager -i. Po zarejestrowaniu ustawienie, zatrzymywanie oraz uruchamianie wykonywane jest przy pomocy standardowych narzędzi SO Windows. Programem (usługą) można sterować za pomocą parametrów z paska poleceń. Okno poska poleceń musi być uruchomione z podwyższonymi uprawnieniami jako Administrator. Pojedyńcze polecenia:
 
PmRtManager -i - Wykona dodanie usługi SO Windows dla programu PmRtManager. Usługa zostanie ustawiona tak, żeby uruchamiała się automatycznie przy uruchomieniu komputera.
PmRtManager -u - Usunie usługę SO Windows dla programu PmRtManager.
PmRtManager -s - Wykona uruchomienie usługi SO Windows dla programu PmRtManager.
PmRtManager -k - Wykona zatrzymanie usługi SO Windows dla programu PmRtManager.
PmRtManager - Uruchomi program PmRtManager jako zwykłą aplikacja a nie jako usługę. Ikona aplikacji pojawi się w pasku systemowym SO Windows pomiędzy ikonami po prawej. Umożliwia korzystanie z PmRtManagera jako zwykłego programu, i dlatego również pilnowane programy zostaną uruchamiane jako zwykłe programy.
Uwaga!

Przestarzały sposób uruchamiania aplikacji PROMOTIC jako usługa przy pomocy dwu usług (Instsrv.exe oraz Srvany.exe) już nie jest wskazany. Mankamentem tego rozwiązania w porównaniu do PmRtManager jest wymóg posiadanie usługi, pracochłonne ustawienie a zwłaszcza podczas zatrzymywania (zawieszenia) aplikacji PROMOTIC usługa nadal utrzymuje, że aplikacja działa poprawnie (brakuje tam funkcja WatchDog). Usługi są zawarte w pakiecie Windows Resource Kit, która jest darmowo do pobrania na stronach firmy Microsoft, opis instalacji patrz http://support.microsoft.com/kb/137890.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice