Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmRtManager - manager uruchomionych aplikacji

Komponent manager uruchomionych aplikacji PmRtManager to samodzielny program użytkowy PmRtManager.exe, który jest dostarczany równocześnie z systemem PROMOTIC (w folderze \Tools\PmRtManager). Konfiguracja programu jest wczytywana z pliku PmRtManager.ini - należy go stworzyć. Ten komponent jest w pełni funkcjonalny darmowo.
 

Wspólne ustawienia systemu dla wszystkich typów uruchmiania:

- zalogowany użytkownik powinien posiadać zezwoloną Pełną kontrolę w celu administracji zawartości folderw, które zawierają pliki PmRtManager.exe oraz PmRtManager.log (PmRtManager.log może zostać umieszczony w dowolnym miejscu na dysku).
 
W celu uruchomienia programu PmRtManager musi on posiadać uprawnienie SO Windows dla uruchamiania usługi Web serwera na danym porcie. To uprawnienie uzyska PmRtManager uruchomiony jako administrator.
 
- dla innego użytkownika Windows należy zezwolić uruchamianie Web serwera na danym porcie, najlepiej przy pomocy programu użytkowego PmHttpConfig.exe. W górnej części okna (Permissions to run PROMOTIC Web servers) należy dodać adres Web serwera (domuślnie: http://NazwaKomputera:81/) oraz w zakładce Permissions dodać użytkownika Windows, na którego koncie zostanie PmRtManager uruchomiony oraz u użytkownika należy wszystko zezwolić.
 
Manager uruchomionych aplikacji PmRtManager posiada dwie podstawowe funkcje:

PmRtManager jako WatchDog

PmRtManager zapewnia uruchomienie żądanych aplikacji podczas uruchomienia komputera. Jeżeli któraś z uruchomionych aplikacji przestanie działać lub zostanie zatrzymana, wtedy manager jest w stanie taką aplikację uruchomić ponownie, ewentualnie cały komputer. Patrz PmRtManager jako WatchDog.

PmRtManager jako usługa

PmRtManager może być uruchomiony jako usługa SO Windows lub jako zwykła aplikacja. Jeżeli PmRtManager jest uruchomiony jako usługa, wtedy nim uruchomione aplikacje działają jako usługa. Jeżeli PmRtManager jest uruchomiony jako zwykła aplikacja, wtedy nim uruchomione aplikacje działają jako zwykłe aplikacje. Patrz PmRtManager jako usługa.
Uwaga!
Działanie PmRtManager można monitorować za pomocą interfejsu webowego domyślnie pod adresem http://NazwaKomputera:81/info.html.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice