Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "Regulator PID"

Wariant regulacji PID dla procesów wolnobieżnych
 
Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt" w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Technologia / Regulatory".

Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmFolder lub PmRoot.

 
- Konfiguracja wstępna wytworzy obiekt typu PmFolder zawierający obiekty PmPanel, PmData, PmTimer oraz PmTrend.
- Konfiguracja wstępna nie jest wytworzona tak, żeby działała również jako Web panel.
 
W obiekcie PmData o nazwie Data znajdują się główne zmienne w - (desired) wartość pożądana, u - (regulator output) wyjście regulatora oraz y - (measured) wartość regulowana. Te zmienne są przy pomocy ExtTrend podłączone do obiektu PmTrend. Parametry Kp, Ti, Td oraz t są stałymi regulatora. Parametrami ograniczającymi wartości wyjścia regulatora są zmienne umax, umin oraz bLimit. Następne parametry są tylko pomocnicze i służą do przechowania danych od ostatniego obliczenia wartości wyjścia regulatora.
 
Obiekt PmTimer o nazwie Timer zawiera w zdarzeniu onTick całe obliczenie zastosowanej regulacji. Przy pomocy komentarzy są opisane poszczególne kroki właściwego obliczenia.
 
Obiekt PmPanel służy do sprawdzania ustawienia parametrów regulacji. W górnej części panelu znajduje się schemat blokowy układu regulacyjnego, który jest złożony z różnych elementów graficznych. Układ regulacji jest uzupełniony o nagłówki i na bieżąco śledzone wartości z procesu regulacji, które są wyświetlane w elementach PmiText. Przy pomocy element=ów PmiWEdit można dostrajać stałe lub ograniczające zakresy regulatora. Element graficzny TrendsView wyświetla przebieg regulacji w formie graficznej. Przy pomocy elementu PmiSlider połączonym przez powiązanie danych do wartości danej w można symulować wartość pożądaną, którą powinien osiągnąć układ regulowany (parametr - y).
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie obiektowym aplikacji. Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.

Domyślnie: "PID"

Udostępnić obiekt do WebuOkreśla, czy ten obiekt ma być zarejestrowany jako element Web serwera

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmPanel > Web serwer > Udostępnić obiekt do Webu.

PmWeb obiektŚcieżka w drzewie obiektów do obiektu PmWeb, PmWebFolder lub PmWebLang, do którego wykona się rejestracja.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmPanel > Web serwer > PmWeb obiekt.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice