Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracje wstępne w grupie "Email, Komunikaty SMS, Maatrix"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt" w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Komunikacja".
Lista konfiguracji wstępnych:
- Wysyłanie e-maili z aplikacji: Wytworzy obiekt PmFolder z metodami oraz panelem do wysyłania e-maili z aplikacji.
- Wysyłanie wiadomości do aplikacji mobilnej usługi "Maatrix": Wytworzy obiekt PmFolder, PmSequencer oraz panel do wysyłania wiadomości do aplikacji mobilnej usługi Maatrix.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice