Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Siemens LOGO! - sterownik PLC"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmS7 - Driver do komunikacji poprzez protokół S7-TCP/IP.

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja".

Historia:
Pm8.03.02: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.