Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "XML, JSON, CSV, tekst"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja".
Lista konfiguracji wstępnych:

Komunikacja przy pomocy obiektu HttpRequest
- REST API - Serwer - pobranie lub wysłanie (GET, POST): REST API serwer do odbierania i przetwarzania lub wysyłania danych przy użyciu metod POST oraz GET
- REST API - Klient - pobranie lub wysłanie (GET, POST): REST API pobranie lub wysłanie danych przy pomocy metod GET lub POST

XML, CSV, tekst:
- HttpRequest - Pobranie lub wysłanie (GET, POST): HttpRequest pobranie lub wysłanie danych przy pomocy metod GET lub POST

CSV:

JSON:
- HttpRequest - Odbiór danych w formacie JSON: HttpRequest odbiór i przetwarzanie danych w formacie JSON
© MICROSYS, spol. s r. o.