Promotic

Konfiguracja wstępna "Oracle server - podstawowe ustawienie obiektu PmaAdo"

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Dostęp do baz danych / Oracle server".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Obiekt PmaAdo jest wytworzony wraz z ustawionym interfejsem dla wybranego typu bazy danych. Równocześnie właściwość DbConnectionString zawiera wstępnie ustawiony łańcuch do połączenia do bazy danych. Ten należy w niektórych przypadkach ustawić tak, by odpowiadał wymaganiom połączenia do bazy danych na docelowym komputerze..

Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "PmaAdo"
Łańcuch podłączenia do bazy danychW przypadku plikowych baz danych jest konieczne w wytworzonym łańcuch połączenia zmienić ścieżkę do pliku danych lub do foldera z plikami danych (dBase).
Wytworzy DTI metody projektanta interfejsuWytworzyć główne i pomocnicze metody do pracy z tabelą w bazie danych
Język skryptów obiektu(ów)Język skryptów obiektu(ów) aplikacji
0 - vbscript
1 - javascript

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.