Promotic

Konfiguracja wstępna "Oracle server - podłączenie do bazy danych przy pomocy obiektu PmaAdo oraz praca z tabelką."

podłączenie do bazy danych przy pomocy obiektu PmaAdo oraz praca z tabelką..

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Dostęp do baz danych / Oracle server".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Obiekt PmaAdo jest wytworzony wraz z ustawionym interfejsem dla wybranego typu bazy danych. Równocześnie właściwość DbConnectionString zawiera wstępnie ustawiony łańcuch do połączenia do bazy danych. Ten należy w niektórych przypadkach ustawić tak, by odpowiadał wymaganiom połączenia do bazy danych na docelowym komputerze..

Panel jest wstępnie ustawiony tak, by po podłączeniu było odrazu możliwe wytworzyć tabelkę testową (datatest) wraz z kluczem podstawowym w kolumnie cindex. Polecenie SQL do wytworzenia tabeli jest zawarty w obiekcie PmgString tablicy DbExecute i jest aktywowany przy pomocy przycisku "Run the SQL statement". Przyciskiem INSERT INTO można dodać nowy rekord do tabeli bazy danych. Wartości nowego rekordu są generowane losowo (w tablicy Values) przy pomocy przycisku z ikoną "strzałka w kole". Przyciski UPDATE, DELETE wykonają zmianę wartości rekordu lub jego usunięcie. Przycisk z ikoną "strzałka w kole" w tym przypadku wyświetli wartość, która znajduje się w zaznaczonym wierszu tabeli w kolumnie cindex. W dolnej części panela znajduje się system informacyjny, który wyświetla wynik wykonywanych operacji..

Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "DbOracle"
Łańcuch podłączenia do bazy danychW przypadku plikowych baz danych jest konieczne w wytworzonym łańcuch połączenia zmienić ścieżkę do pliku danych lub do foldera z plikami danych (dBase).
Język skryptów obiektu(ów)Język skryptów obiektu(ów) aplikacji
0 - vbscript
1 - javascript
Zazwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zazwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.
DbTypeDbType

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.