Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmPromos - Driver do komunikacji ze sterownikami PLC PROMOS firmy ELSACO

Niniejszy driver służy do komunikacji ze sterownikami PROMOS (PROMOS line 2) firmy ELSACO poprzez protokół EPSNET (protokół wychodzi z definicji warstwy transportowej protokołu PROFIBUS). Patrz również Komunikacja ze sterownikami PLC firmy Elsaco (Czechy).

Protokół jest kompatybilny z protokołem EPSNET monomaster stosowanym w sterownikach TECOMAT i można zatem wykorzystać do komunikacji częściej stosowany PROMOTIC driver: PmTeco - Driver do komunikacji z automatami PLC firmy TECO.

 
Przed zastosowaniem tego drivera w aplikacji PROMOTIC należy zaznajomić się z rozdziałem: Komunikacja przy pomocy driverów PROMOTIC.
 
Podstawowe właściwości drivera:
- Zastosowanie tego drivera wymaga zakup licencji: PmPromos. Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.
- Komunikacja przebiega po łączu szeregowym komputera (COM1, COM2 ...).
- Aplikacja PROMOTIC jest z punktu widzenia tej komunikacji MASTER (tzn. wywołuje transmisję danych).
- Driver jest wbudowany do systemu PROMOTIC przy pomocy obiektu PmComm.

Driver umożliwia wykorzystanie obiektu PmCommMsg. Obiekt PmCommData nie można zastosować.

Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować: Konfiguracje wstępne w grupie "PROMOS Elsaco PLC"

 
Driver wspiera następujące typy danych:
- Bit: w PLC zapisany w 16 bitach, przy czym log.0 lub 1 jest zapisana we wszystkich bitach. W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Boolean.
- Byte: w PLC zapisany w 16 bitach, przy czym w dolnym bajcie znajduje się wartość a górny bajt jest wyzerowany. W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Byte.
- Integer Sign: 2-bajtowa liczba całkowita (od -32 768 do +32 767). W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Integer.
- Integer Unsign: 2-bajtowa liczba całkowita (od 0 do 65 535). W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Long.
- Long: 4-bajtowa liczba całkowita (od 0 do 4 294 967 295). W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Long.
- Float: 4-bajtowa liczba rzeczywista. W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Single.
 

Opis komunikacji przy pomocy obiektów PmCommMsg

Lista oraz opis wiadomości komunikacyjnych:
1) CONNECT: Początek komunikacji połączony z inicjalizacją struktur komunikacyjnych.
2) IDENT: Stwierdzi informacje o typie podłączonego sterownika PLC.
3) SETCW: Zapis do słowa sterującego sterownika PLC. Usługa ta jest dostępna wyłącznie po kanale szeregowym CH1 !
W zakładce Dane-wysłanie znajdują się zmienne:
CLE - wymóg wyzerowania błędu (aktywne w 1)
RES - wymóg restartu sterownika PLC (aktywne w 1)
TPR - typ restartu (0-ciepły, 1-zimny)
CLO - wymóg wyzerowania wyjść (aktywne w 1)
BLO - wymóg blokowania wyjść (aktywne w 1)
MOD - wymagany tryb sterownika (0=HALT, 1=RUN)
4) GETSW: Odczyt słowa stanu sterownika PLC.
W zakładce Dane-odbiór znajdujuą się zmienne:
ERH - indykacja poważnego błędu (aktywne w 1)
ERS - indykacja pozostałych błędów (aktywne w 1)
IMS - indykacja zewnętrznego blokowania wyjść (aktywne w 1)
ISP - indykacja zewnętrznego zezwolenia trybu RUN (aktywne w 1)
BLO - indykacja blokowania wyjść (aktywne w 1)
MOD - indykacja trybu PLC (0=HALT, 1=RUN)
5) GETTIDA: Odczyt daty i czasu ze sterownika PLC.
6) SETTIDA: Zapis danych czasu do układu czasu RTC. Od zapisu tej wartości sterownik PLC pracuje z nowym czasem.
7) GETERR: Odczyt głównego bufora błędów w jednostce centralnej. Bufor błędów zawiera ogółem 8 komunikatów o błędach w kolejności od najstarszego do najnowszego, każdy o długości 4 bajty. Całkowita długość wynosi 32 bajty.
8) READMAP: Stwierdzi ilość oraz długość opublikowanych bloków danych.
9) READN: Odczyt zawartości rejestrów pamięci podręcznej sterownika PLC.
W zakładce Dane-wysłanie znajdują się zmienne:
TR - numer odczytywanego bloku
IR - indeks pierwszego odczytywanego rejestru
W zakładce Dane-odbiór znajdujuą się zmienne: Ilość i typ odczytywanych danych.
10) WRITEN: Zapis do rejestrów pamięci podręcznej sterownika PLC.
W zakładce Dane-wysłanie znajdują się zmienne:
TW - numer bloku, do którego wykonuje się zapis
IW - indeks pierwszego zapisywanego rejestru
data - określona ilość i typ zapisywanych danych
11) WANDRN: Zapis i odczyt zawartości rejestrów pamięci podręcznej sterownika PLC.
W zakładce Dane-wysłanie znajdują się zmienne:
TR - numer odczytywanego bloku
IR - indeks pierwszego odczytywanego rejestru
TW - numer bloku, do którego wykonuje się zapis
IW - indeks pierwszego zapisywanego rejestru
data - określona ilość i typ zapisywanych danych
W zakładce Dane-odbiór znajdujuą się zmienne: Ilość i typ odczytywanych danych.
12) READB: Odczyt zawartości bitów z pamięci podręcznej sterownika PLC.
W zakładce Dane-wysłanie znajdują się zmienne:
TR - numer odczytywanego bloku
IR - indeks odczytywanego rejestru
BR - indeks odczytywanego bitu (0-7)
W zakładce Dane-odbiór znajdujuą się zmienne: Odczytywany bit.
13) WRITEB: Zapis bitów do pamięci podręcznej sterownika PLC.
W zakładce Dane-wysłanie znajdują się zmienne:
TW - numer bloku, do którego wykonuje się zapis
IW - indeks zapisywanego rejestru
BW - indeks zapisywanego bitu (0-7)
WARTOSC - wartość logiczna zapisywanego bitu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice