Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmMelsecQA - Driver do komunikacji ze sterownikami PLC Mitsubishi serii A/Q/L

Niniejszy driver służy do komunikacji ze sterownikami PLC Mitsubishi serii A, Q oraz L poprzez protokół Melsec. Umożliwia wykorzystanie formatów "Compatible 1C/3C/3E frames". Patrz również Komunikacja ze sterownikami PLC Mitsubishi.
 
Driver można zastosować również do komunikacji ze sterownikami serii FX. Sterowniki te mają na swoim szeregowym łączu do programowania zaimplemetowany inny rodzaj protokołu - dla którego można zastosować driver PmMelsecFXS. Jeżeli sterownik posiada jeszcze inny port, wtedy niekiedy skuteczniejszym jest zastowanie drivera PmMelsecQA. Na przykład:
- Sterownik z integrowanym portem Ethernet (np. FX3GE). W driverze należy ustawić: Format protokołu = "A1E/BIN = A series Ethernet Binary (for A1SJ71E71 Ethernet interface module)", w PLC należy ustawić: Communication Data Code = Binary Code.
- Sterownik MELSEC FX2N-16MR posiada dodatkowy moduł dla łącza szeregowego. Na tym łączu może przebiegać komunikacja przy pomocy drivera PmMelsecQA z ustawionym formatem "Compatible 1C frames".
 
Driver można również zastosować do komunikacji z Ethernetowym modułem komunikacyjnym A1SJ71E71-B2/B5 dla sterowników PLC serii A.
 
Przed zastosowaniem tego drivera w aplikacji PROMOTIC należy zaznajomić się z rozdziałem: Komunikacja przy pomocy driverów PROMOTIC.
 
Podstawowe właściwości drivera:
- Zastosowanie tego drivera wymaga zakup licencji: PmMelsec. Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.
- Komunikacja przebiega poprzez Ethernet lub po łączu szeregowym komputera (COM1, COM2 ...). Formaty 1C oraz 3C są wprawdzie przeznaczona dla łącza szeregowego a format 3E jest przeznaczony dla Ethernetu, lecz driver umożliwia wszystkie formaty stosować na obu interfejsach. Na przykład można zastosować konwertor "RS232/Ethernet" i w komunikacji PROMOTIC aplikacji wykorzystać formatu 1C poprzez Ethernet.
- Aplikacja PROMOTIC jest z punktu widzenia tej komunikacji MASTER (tzn. wywołuje transmisję danych).
- Driver jest wbudowany do systemu PROMOTIC przy pomocy obiektu PmComm.

Driver umożliwia stosowanie obiektów PmCommMsg oraz PmCommData. Dla zwykłych przypadków transmisji danych jest bardziej dogodne zastosowanie obiektu PmCommData.

Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować: Konfiguracje wstępne w grupie "Mitsubishi PLC"

- Komunikacja jset sieciowa, tzn. przy pomocy jednego obiektu PmComm można komunikować się z kilkoma urządzeniami (protokół umożliwia adresację urządzeń).
 
Lista typów obszarów danych (devices) wspieranych przez driver:
X-Input Bit device Adres w ItemId jest wprowadzany w układzie szesnastkowym.
Y-Output Bit device Adres w ItemId jest wprowadzany w układzie szesnastkowym.
M-Internal Relay Bit device
L-Latch Relay Bit device
S-Step Relay Bit device
B-Link Relay Bit device Adres w ItemId jest wprowadzany w układzie szesnastkowym.
F-Annunciator Bit device
D-Data register Word device
W-Link register Word device Adres w ItemId jest wprowadzany w układzie szesnastkowym.
R-File register Word device
TS-Timer (contact) Bit device
TC-Timer (coil) Bit device
TN-Timer (current value) Word device
CS-Counter (contact) Bit device
CC-Counter (coil) Bit device
CN-Counter (current value) Word device
SM-Special Relay Bit device
SD-Special register Word device
 

Zalecone wartości parametrów:

Zalecane wartości dla pozycji Parametry łącza szeregowego:
Prędkość transmisji19200 Bd
Ilość bitów informacji8 / 7 (zależne od ustawienia sterownika PLC)
ParzystośćNO (żaden) / EVEN (parzysty)
Ilość bitów stopu1
Ilość powtórzeń przy nieudanej transmisji0
Limit czasu pomiędzy odbiorem 2 znaków100 ms
Zwłoka pomiędzy odbiorem-wysyłaniem0 ms
Sterowanie działaniem RTSlog.1
Sterowanie działaniem DTRlog.1
Zalecane wartości dla pozycji Parametry Ethernet:
Numer portu TCP/UDPUstwiona wartość musi odpowiadać z ustawieniem w sterowniku PLC (na karcie komunikacyjnej lub w konwerterze). Chodzi o port po stronie PLC.

Notatka: W PLC można również ustawić port po stronie klienta - tzn. po stronie aplikacji PROMOTIC. Lecz system PROMOTIC tworzy ten port dowolnie (wybierze niektóry z wolnych portów) a w aplikacji PROMOTIC nie jest on określany. Z tego powodu w PLC nie można ustawić stałej liczby. Można ustawić, że wartość portu nie ma znaczenia.

Typ transmisji EthernetTCP. Można jednak wybrać także UDP jeżeli w ten sposób jest ustawiony sterownik PLC, karta komunikacyjna lub konwerter.
Opis i zalecane wartości dla pozycji Parametry protokołu:
Format protokołuOkreśla strukturę protokołu. Jest zależne od sterownika PLC i jego ustawień (np. zależne od ustawienia przełącznika MODE w module komunikacyjnym AJ71C24).
3E/ASCII = Q series ethernet (compatible 3E), ASCII Format (for Q series E71) -

Protokół dla Ethernetu dla sterowników serii L oraz Q-E71. Jest to wariant "ASCII code" (wariant "binary code" nie jest na razie implementowany w driverze).

3C/CF1 = Q series serial (compatible 3C), Control Format 1 -

Protokół do komunikacji dla łącza szeregowego dla sterowników PLC serii Q C24. Jest to wariant podstawowy (zalecany) i na nim są oparte 3 następujące warianty podległe.

3C/CF2 = Q series serial (compatible 3C), Control Format 2 (Format 1 with block num added) -

Wariant formatu 3C/CF1, kiedy do protokołu jest jeszcze dodawany numer bloku.

3C/CF3 = Q series serial (compatible 3C), Control Format 3 (Format 1 with STX+ETX added) -

Wariant formatu 3C/CF1, kiedy protokół rozpoczyna się znakiem STX (=2) a kończy znakiem ETX (=3).

3C/CF4 = Q series serial (compatible 3C), Control Format 4 (Format 1 with CR+LF added) -

Wariant formatu 3C/CF1, kiedy na końcu każdej wiadomości znajdują się dwa znaki CR+LF.

1C/CF1 = A series (compatible 1C), Control Format 1 -

Protokół dla łącza szeregowego dla sterowników PLC serii A, lecz można zastosować również do komunikacji ze sterownikami serii Q. Jest to wariant podstawowy (zalecany) i na nim sąoparte 3 następujące warianty podległe.

1C/CF2 = A series (compatible 1C), Control Format 2 (Format 1 with block num added) -

Wariant protokołu 1C/CF1, kiedy do protokołu jest dodawany jeszcze numer bloku.

1C/CF3 = A series (compatible 1C), Control Format 3 (Format 1 with STX+ETX added) -

Wariant formatu 1C/CF1, kiedy protokół zaczyna się znakiem STX (=2) a kończy znakiem ETX (=3).

1C/CF4 = A series (compatible 1C), Control Format 4 (Format 1 with CR+LF added) -

Wariant formatu 1C/CF1, kiedy na końcu każdej wiadomości znajdują się dwa znaki CR+LF.

A1E/ASCII = A series Ethernet ASCII (for A1SJ71E71 Ethernet interface module) -

Protokół dla Ethernetu dla sterowników serii A z dodatkowym modułem komunikacyjnym A1SJ71E71-B2/B5. Przełącznik SW2 na danym module jest przełączony do protokołu ASCII.

A1E/BIN = A series Ethernet Binary (for A1SJ71E71 Ethernet interface module) -

Protokół dla Ethernetu dla sterowników serii FX z integrowanym portem Ethernet oraz PLC serii A z dodatkowym modułem komunikacyjnym A1SJ71E71-B2/B5. W PLC przełącznik Communication Data Code (lub SW2 w danych modułach) musi zostać przełączony do trybu binarnego.

Message Wait Time0 ms. Tylko jeżeli jest ustawiony format protokołu 1C lub A1E. Wartość określa zwłokę (czas minimalny) odpowiedzi ze sterownika PLC. Wartość jest w zakresie od 0 do 150 ms.
Limit czasu odbioru odpowiedzi500 ms. Wyłącznie dla łącza szeregowego. Okres czasu (w milisekundach) w którym driver będzie oczekiwać na odpowiedć po odesłaniu wiadomości. Jeżeli do tego czasu nie zostanie odebrana żadna odpowiedć, wtedy transmisja wiadomości zostanie zakończona (zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer z błędem 24 lub 66).
Suma kontrolna zezwolonaNie. Tylko jeżeli jest ustawiony format protokołu 1C lub 3C. (zależne od ustawienia przełącznika SW21 w module komunikacyjnym AJ71C24)

Opis komunikacji przy pomocy obiektów PmCommData

Dla niniejszego drivera komunikacyjnego można zastosować obiekty PmCommData. Dla zwykłych transmisji danych jest to bardziej dogodne niż zastosowanie obiektu PmCommMsg.

Zmiennych w obiekcie PmCommData (albo jeszcze lepiej zmiennych w obiekcie PmData z rozszerzeniem danych ExtComm) może być dowolna ilości, mogą być dowolnego typu danych i w dowolnej kolejności. Driver sam w zoptymalizowany sposób odczyta dane z urządzenia przy pomocy wewnętrznie wytworzonych wiadomości komunikacyjnych.

Odczytywane są wszystkie zmienne (jeżeli konfigurator Odświeżanie danych zezwolone jest zaznaczony). Przy zapisie do zmiennej do urządzenia jest odesłana tylko zapisywana zmienna (jeżeli konfigurator Automatycznie przesyłaj przy zapisie do pozycji jest zaznaczony).

 
Opis konfiguratora ItemID:

ItemId jest identyfikatorem tekstowym pozycji, który służy do adresacji parametru w urządzeniu. Z konfiguratora ItemID driver stwierdzi, w jaki sposób ma zostać wartość pozycji wczytana lub wysłana. Tekst można wpisać ręcznie, lub ułożyć przy pomocy okna, które zostanie otwarte przy pomocy przycisku wprawo od konfiguratora. Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Tekst może wyglądać na przykład następująco "X.1f9.W" gdzie znaczy:

X = Typ obszarów danych. Patrz lista rodzajów przedstawionych w powyższej tabeli.
1f9 = Adres w obszarze danych (dla niektórych obszarów jest podawany w układzie dziesiątkowym, dla innych w układzie szesnastkowym). Dla wartości bitorych jest wprowadzany zawsze adres bitu (nie tylko w przypadku typu danych b, lecz również dla W, I, itd.).
W = Typ danych (b=Bit, W=Word unsigned, I=Word signed, L=DWord signed, R=Real).
 
Opis konfiguratora PmCommData > Parametry > Parametry specjalne:
CPUTylko jeżeli jest ustawiony format protokołu 1C. Typ procesora danego sterownika PLC.
ACPU
AnCPU
Destination station addressStandardowo jest wprowadzana wartość 0. Określa numer stacji docelowej w sieci.
Destination I/O addressTylko jeżeli jest ustawiony format protokołu 3E. Standardowo jest wprowadzana wartość 03FF hexa, tzn. 1023 w układzie dziesiątkowym. Niniejszy numer pomnożony przez 16 określa podstawowy adres sygnału W/W.
CPU monitoring timerTylko jeżeli jest ustawiony format protokołu 3E. Określa czas oczekiwania od chwili kiedy seria Q E71 (po odbiorze żądania z PROMOTICa) przekaże żądanie do procesora sterownika PLC do chwili, kiedy żądanie jest zwrócone.
0 - Czeka nieograniczenie długo
1 - 65535 - Czeka określony czas (jednostka jest 250 ms)
Max.read of BIT device points in BIT units256 (64 dla A1E/BIN interface modul). Ilość wartości bitowych (odczytywanych z obszarów "Bit device", na przykład X,Y..), które można przenieść jednocześnie w jednej wiadomości komunikacyjnej. Zależne od rodzaju sterownika PLC, lecz wszystkie PLC potrafią przenieść przynajmniej 256 wartości bitowych. Jest stosowane dla zmiennych, które są odczytywane z "Bit device" o typie danych b=Bit.
Max.read of BIT device points in WORD units64. Ilość wartości typu Word (2-Byte) (odczytywanych z obszarów "Bit device", na przykład X, Y ..), które możnaprzenieść jednocześnie w jednej wiadomości komunikacyjnej. Zależne od rodzaju sterownika PLC, lecz wszystkie PLC potrafią przenieść przynajmniej 64 wartości Word (tzn. 64*16=1024 wartości bitowych). Jest stosowane dla zmiennych, które są odczytywane z "Bit device" o typie danych: W=Word unsigned, I=Word signed, L=DWord signed lub R=Real.
Max.read of WORD device points in WORD units512. Ilość wartości Word (2-Byte) (odczytywanych z obszarów "Word device", na przykład D, W, TN ..), które można przenieść jednocześnie w jednej wiadomości komunikacyjnej. Zależne od rodzaju sterownika PLC, lecz wszystkie PLC potrafią przenieść przynajmniej 512 wartości.

Opis komunikacji przy pomocy obiektów PmCommMsg

Obiekty PmCommMsg można zastosować do specjalnych komunikacji, których nie można wykonać przy pomocy obiektu PmCommData. Na przykład kiedy jest wymagana transmisja danych w dokładnie określonej kolejności.
Opis konfiguratora PmCommMsg > Parametry > Parametry wiadomości:
CPUTylko jeżeli jest ustawiony format protokołu 1C. Typ procesora danego sterownika PLC.
ACPU
AnCPU
DeviceTyp obszarów danych. Patrz lista rodzajów przedstawionych w powyższej tabeli.
Data type
Bit - Tylko dla danych typu "Bit device". W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Boolean.
Word unsigned - Zarówno dla danych typu "Word device" jak i "Bit device". W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Long.
Word signed - Zarówno dla danych typu "Word device" jak i "Bit device". W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Integer.
DWord signed - Zarówno dla danych typu "Word device" jak i "Bit device". W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Long.
Real - Zarówno dla danych typu "Word device" jak i "Bit device". W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Single.
CommandTyp polecenia.
Batch Read - odczyt danych ze sterownika PLC w trybie wsadowym
Batch Write - zapis danych do sterownika PLC w trybie wsadowym
Number of PointsIlość (odczytywanych lub zapisywanych) pozycji danych.
Address in Data-WriteTylko jeżeli jest ustawiony format protokołu 1C. Na niniejszej pozycji można określić, czy adres danych będzie wprowadzany tutaj, czy też w zmiennej w zakładce Dane-wysłanie. Lepszym a zarazem bardziej ogólnym rozwiązaniem jest wprowadzanie adresu pozycji bezpośrednio w zakładce, ponieważ w ten sposób można tą wartość zmieniać również podczas biegu aplikacji (dla nowszych protokołów niniejszy konfigurator nie pojawia się).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice